Gud, Satan og Kosmos

 

Erwin Neutzsky-Wulff: »Anno Domini«. Vintens forlag, 189 s. 46,00 kr.

ERWIN NEUTZSKY-WULF er en af de mest særprægede unge danske forfattere. Hans nyeste bog, »Anno Domini«, er overfladisk set en science fiction-roman om en ung dansker, der om nogle hundrede år rejser fra Jordens utopiske velfærd til en fremmed planet, hvor stenalderkulturer og høj civilisation trives side om side. Men i virkeligheden er bogen en religiøs allegori. Neutzsky-Wulff beskæftiger sig ligesom den nylig afdøde engelske science fiction-forfatter James Blish mere med Gud og Satan end med teknik og videnskab.

Den religiøse problemstilling har et par overraskende krøller på halen til sidst, der ikke skal nævnes her. Men selve emnevalget peger ligesom den bestandige fremhæven af langsomt fremadskridende evolution i stedet for revolution, der defineres som »pøbelstyre«, i reaktionær retning. Neutzsky-Wulffs myter er simpelt hen ikke relevante nok til at blive virkelig interessante.

Og det virker noget fantasiløst, når den anden planet er en tro kopi af Jorden, med samme slags mennesker og samme slags skabelsmyter.

Ind i mellem viser forfatteren dog stor sproglig opfindsomhed, og han går så vidt som til at udarbejde den fremmede planets sprog helt ned i grammatikalske detaljer.

Men når man har lukket bogen syntes man - al opfindsomhed til trods - at den lugter muggent... som gamle skimlede bibler. Det er en skam, Neutzsky-Wulff ikke har brugt sit talent til noget mere nærværende.

A.H.P.