Bagsiden

 

Af vor tids mange paradokser er et af de mest paradoksale nok det besynderlige misforhold, som synes at bestå mellem anti-volds-tendensen i den moderne filosofi og pro-volds-tendensen i f.eks. triviallitteraturen og på film. Vil problemet løse sig selv? Eller vil situationen yderligere tilspidses?

Denne bogs forfatter er af den sidste overbevisning. Bogens handling er henlagt til det enogtyvende århundrede, hvor den filosofiske skole, neospiritualisterne har draget den yderste konsekvens af ikke-vold og pacifisme, medens en anden, wulfianisterne (spøgefuldt opkaldt efter forfatteren) har anlagt det diamentralt modsatte synspunkt. Da de sidste besætter en landsby i det nordlige Jylland, tilspidses situationen yderligere, og det kommer til slag.

Det er omkring disse begivenheder, en dialog udspilles mellem en repræsentant for hver af de to stridende parter og en tredje, mere eller mindre neutral.

En dialog, der tager hele spørgsmålet om VOLDEN OG DENS BERETTIGELSE ELLER IKKE BERETTIGELSE op til grundig revision...

multivers