Kun overfladejournalistisk andemad De har ikke læst bogen, Elsa Gress

 

Det er let - for let - at imødegå Elsa Gress' »opgør« med Erwin Neutzsky-Wulff (28/6) med orderne: »Tak for Deres anmeldelse af Hitlers Mein Kampf. Må jeg anbefale Dem at anmelde bogens absolutte modstykke Dialog om 21. århundredes to vigtigste verdenssystemer. Men husk at læse bogen, inden De anmelder den!«

»Dialog...« er både provokerende og led. Sætter man sig for alvor ind i dens tankegang, er den tillige farlig, fordi dens konklusioner er forførerisk lette at gå til for de mange, derhar mistet overblikket over deres liv, over civilisationens indviklede mekanisme og troen på Gud og de andre mennesker.

Jeg omfatter selv bogen med megen stor uvilje, har endda i en kronik sidestillet Wulff med Satan selv. Jeg har rod i civilisationen og i troen på medmenneskelighed. Derfor tænkte jeg: Om bare Elsa Gress ville anmelde »Dialog...«. Hun er en af mine tros forkæmpere. Hun ville kunne feje Wulff af bordet - med argumenter!

Men hvad serveres der for læserene? En omgang overflade-journalistisk andemad! Elsa Gress: Den bog har De ikke læst. De har skimmet den.

Bogen hedder for det første ikke (bogstavet) »X«. Det tegn, De ser på forsiden er en vajra. Et vigtigt symbol, som Wulff benytter flere steder i bogen. For det andet - og mest vigtigt: Bogen kan ikke sidestilles med et så absolut statssystem som det nazistiske, og den kan umuligt repræsentere skriget efter autoritet, »en fører«, fordi den, enkelt sagt, søger at bevise det absolutte anarkis berettigelse!

At »Dialog...« ville blive mistolket af mindre kloge hoveder stod klart for mig, da jeg udgav den. Det stod imidlertidig også klart for mig, at det var vigtigt, at den udkom, fordi den - som professer Johannes Sløk sagde i sin radioanmeldelse af den - »den siger afgørende ting om noget, der virkelig er vor tids fundamentale problem: Vold eller ikke-vold«.

Og så stod det klart for mig, at jeg kunne regne med de menneskevenlige som f.eks. løvinden Elsa.

Tænk, at hun, i stedet for at bruge sit kloge hoved og gode argumenter til at splintre benraden Wulff, kalder bogen for »fimsefin og halvlækker dødsyg nazimentalitet«. Dét kalder jeg for en gigantisk og ulækkert gang følelsesladet fjært.

Elsa! Elsa!

Henrik Borberg

PS. Glemt i anmeldelsen, det rent objektive: Erwin Neutzsky-Wulff: »Dialog om det 21. århundredes to vigtigste verdenssystemer«. 142 sider. Illustr. af Palle Toft. Kr. 28,75 (Forlaget Multivers).

Henrik Borberg i en avisdebat i Aktuelt 3/7 1972.