Vold eller ikke?

En debatbog - især for folk med studentereksamen.

 

Erwin Neutzsky-Wulff: Dialog om det 21. århundredes to vigtigste verdenssystemer. 140 s. 28,75 kr. Multivers.

Det turde være indlysende at der består en konflikt mellem vold og ikke-vold, mellem de bevægelser der politisk går ind for fredelige demonstationer og de massemedier (tegneserier, tv-serier, film) som direkte fremfører vold i sadistiske betonede detaljer. At der ikke altid er så frygteligt langt fra fredsevangelier til mord fremgår af det materiale der udkommer i kølvandet på Manson-sagen i Amerika, blomsterbørn gik hånd i hånd med Manson-familien.

Erwin Neutzsky-Wulff har taget konflikten op i en dialog som er meget lang, ofte intelligent, undertiden med nonsens iblandt - for at lette den megen snak? - og for tydelighedens skyld fremført mellem to tilhængere af de to hovedsystemer, dog med en ven som iagttager til at kommentere, for at man også kan få det tredje og mere svævende standpunkt frem.

Deltagerne i debatten har latinske navne så det er ikke noget for folk uden studentereksamen. Samtalen foregår i næste århundrede, men det hele har ikke forandret sig mere end at de ikke-voldelige ligner en slags udflippede kristne med hang til telekinese, parapsykologi og ufo'er (retningen er ikke ganske ukendt nu), og wulfianerne - med navn efter forfatteren - fremfører i realiteten et næsten uændret nazistisk program. For dem er kærligheden et spørgsmål om at eje, sadisme bare en mere intens form for seksuel aggression - ifølge bogen dog især for mænd. Teksten i det afsnit bygger på de fladtrådte fordomme om kvinders større passivitet og beskyttelse af forplantningsapparatet osv.

Det egentlige sammenstød sker i Vendsyssel, måske med inspiration i Hjardemål, hvor neospiritualisterne (visse af bogens ord er velegnede til en spiritusprøve) prøver at drive wulfianerne ud med vold, for så kort er afstanden mellem ideologi og virkelighed. Naturligvis vinder de hårde drenge, de kender voldens bedre. For dem er det deskruktive i mennesket norm.

Det kan naturligvis ikke afvises at voldsteorier igen og igen vil dukke op som massebevægelse, men jeg har svært ved at se denne bog som påstået skulle tage hele problemet op til grundig revision. Der skildres ikke meget andet end den nazisme som efterhånden er gennemtygget i modsætning til pacifisme. Af og til afbrydes dialogen af vers og illustationer der ikke, som formentlig tænkt, konkretiserer hele sagen.

Hips

Henning Ipsen i Jyllandsposten 21/6 1972.