Wulfianismen er ikke rod-sammen - men en ny selvstændig filosofi

 

Vi er nået et punkt, hvor adskillelige af mine tilhængere og enkelte af mine modstandere (Karl Bjarnhof, Elsa Gress m.fl.) er blevet henholdsvis »tilhængere« og »modstandere«, så sandt som det ikke er muligt at være tilhænger eller modstander af en idé eller et system, man ikke forstår.

Skylden er naturligvis for en stor del min, det var en ganske gevaldig stor mundfuld, jeg serverede på 144 sider i »Dialog om det 21. århundredes to vigtigste verdenssystemer«. Ikke større, end at der var plads til en vel- og vrangvillig skildring af wulfianismen, men givetvis for stor til at tillade to velvillige skildringer.

Det ulykkelige er således, at giver den fremstilling, der gives, anledning til misforståelser, ja, så er der ingen anden fremstilling til at gøre dem gode igen. At læseren skulle gøre sig den ulejlighed at stifte bekendtskab med andre af mine bøger, er nok for meget forlangt.

En »anden« fremstilling skal jeg naturligvis ikke her indlede mig på at give. Et udkast ville måske imidlertid gøre samme gavn.

Som grundpåstand i en sådan alternativ (det må da glæde!) fremstilling kunne man eventuelt sætte følgende:

»Det er blevet påstået, at vold er etisk forsvarlig. Det er blevet påstået, at vold er umoralsk. Men W. påstår, at vold er umulig. Vold er umulig p. gr. a. den naturlige medfølelse«.

Man kunne så eventuelt fortsætte:

Vold er umulig, fordi medfølelsen er en kendsgerning, og fordi ingen bevægekraft i mennesket er stærkere end medfølelsen. Undtagen (naturligvis) en stærkere medfølelse.

Eks.: Jeg ser en mand, der er ved at skære halsen over på en anden. Jeg har naturligvis medfølelse med morderen, derfor er det også teoretisk umuligt at angribe ham voldeligt. Men jeg har mere medfølelse med ofret. Den teoretiske umulighed bliver en praktisk mulighed. Og volden, volden bliver et symptom på medfølelse i den specielle situation.

Mine kære, kære modstandere (jeg er ikke ironisk, jeg er meget sjældent ironisk): Nej. Nej, wulfiansimen er ikke »rod-sammen«. Den er en ny selvstændig filosofi, så selvstændig som nogen. At påstå det modsatte er virkelig for billigt.

Had? Min kære læser: Læs angrebene på wulfianismen. Der skal du finde den hadskhed, den smålige ondskabsfuldhed, du søger hos mig.

Hos wulfianister finder du det ikke. Kun kærlighed og medfølelse, en kærlighed og en medfølelse, der er stærk nok til at ville (thi viljen er sagen) forsvare det elskede, det, der føles med.

Læser: At kæmpe mod det gode er ondt.

At kæmpe er ikke ondt.

Erwin Neutzsky-Wulff

(Et enkelt afsnit af brevet er udeladt. Red.)

Erwin Neutzsky-Wulff i en avisdebat i Aktuelt 14/7 1972.