Digt om Vor Højhed

 

Tilegnet EVA, hvis brev publiceredes i det elvte nummer af Vort blad.

ULIGE er fra fødslen vi,
ulige vi forbliver. Thi
hvor småfolk samles vil i trop,
der rager en og anden op
og hævder ubestridigt sin ret
til at beherske! Og hvor tæt
sig fylker klygen, fødes den,
som aldrig fødes skal igen.

Således fødtes DRACULA
langt borte i Carpathia;
således fødes også her
i andegård og gadekær
Den Sorte Svane: Han, som kan,
v i l være Verdens Overmand,
som drikker blod og kender til
de ting, som helst man glemme vil.

Dog: Ikke ringere end hin,
som drikker helst den RØDE vin,
er den blodrøde EVA, som
vil give han sin jomfrudom,
sin sjæl, sin tro, og lyde ham
foruden tøven eller skam.
Thi hans favn - og ved hans fod -
der er en DRONNING hun - af
BLOD!


DRACULA
(bistået af vor tro skriverka'l Wulf)