Slatten og fornærmet

 

Erwin Neutzsky-Wulff: "Etik", Multivers, 132 sider, kr. 24,75.

Forfatteren har i otte bøger arbejdet på at formulere sin egen filosofi. Desværre har han bestræbt sig mere på at døbe den end på at give den et indhold. Projektet hedder wulffianisme, ophavsmanden kalder sig Zarawulffsura, og bag de klingende etiketter skjuler sig en uklar forkyndelse af fællesskabets forbandelse og en tilsvarende fremhævelse af de stærke drifters ret. I hans nyeste bog om etik lugter det hele slemt af en fornærmet Nietzche. Tilmed skriver Neutzsky-Wulff så slet og slattent et sprog, at man nægter at lade sig overbevise. Undertiden formulerer han sig på engelsk. Et sted hævder han ubeskedent at være den første(!), der har kritiseret fællesskabets princip, og andet sted får vi at vide, at der eksisterer overbeviste wulffianister, der altså trods alt må være fælles om et eller andet.

Enten er Neutzsky-Wulff en spasmager, eller også er han et alvorligt menneske. Han er nok det sidste, skønt man havde foretrukket det første.

F.C.N.