Herre, hør den tjeners røst

 

Herre, hør den tjeners røst,
tak til dig den bære,
måtte jeg en herlig høst
for din lade være;
mine mange mål at nå,
livets skrift at tyde
lær mig engang at forstå.
Lær mig først at lyde.

Vi er børn! Udstræk din hånd,
led os ved dit ærme,
Fader, Søn og Helligånd
børn af børn beskærme.
Mange, Jesus, det er sandt,
uden dig en tomme
næppe over vuggens kant
nåede at komme.

Lær mig hvad så end der sker
hendes sjæl at både,
til vi aldrig skilles mer;
da skal ved din nåde
hvilen under jordens tag
byde os velkommen,
til vi på den sidste dag
rejses op til dommen.

Herre, du er alt for stor
imod mig at regne,
og hvad er vel mine ord
imod Ordets egne?
Dog du slutte forbund med
mig og alle mine.
Herre Gud, i tusind led
du min slægt velsigne!


Erwin Neutzsky-Wulff