Åbent brev til Proxima

 

Jeg modtog til morgen meddelelse om, at Virkelige Eventyr, den ny store bog om SF, nu står umiddelbart foran sin udgivelse. Dette fik mig til at søge i mine gemmer efter originalmanus til det kapitel, jeg selv bidrager med, og jeg ser nu, at det kræver en aktuel kommentar, ja, et dementi.

Jeg mener selv, at jeg har givet en dækkende beskrivelse af, hvad SF er for mig, og det er jeg sådan set den dag i dag godt tilfreds med. Desværre slutter jeg af med nogle mavesure bemærkninger om dansk SF-fandom, som jeg nok bliver nødt til at trække i mig igen. En forklaring på, hvorfor jeg skrev dem, vil nok også være på sin plads.

Jeg skriver således, at der er en "fortvivlende enighed mellem kritikere og fans på det centrale punkt: Hver gang en bog udkommer, som er lidt mere tænkt og tankevækkende, ja, så er det naturligvis ikke science fiction".

Dette er skrevet for over to år siden (så længe har bogen været undervejs), og det har været to begivenhedsrige år. Det er skrevet under indtryk af reaktionen på Anno Domini, som fik en begejstret modtagelse af den samlede danske presse, men som Carsten Schiøler ikke kunne lide. Nåja, hvad så? kunne man spørge.

Men Carsten Schiøler var - på godt og ondt - dansk SF-fandom på dette tidspunkt, i og med, at han redigerede dens eneste organ Proxima. Og Proxima lod - på det tidspunkt - så vidt overhovedet muligt, som om jeg ikke eksisterede. Carsten Schiøler blev aldrig træt af at fortælle mig, at ingen SF-fan fandt nogen som helst værdi i Anno Domini. under disse omstændigheder synes jeg selv, det var forsvarligt, at jeg skrev, hvad jeg skrev, og jeg håber SF-fandommen vil synes det samme.

Det ville imidlertid ikke være forsvarligt, om jeg ikke, nu hvor bogen udkommer, dementerede. For jeg har siden fået henvendelser, opringninger og breve fra i hundredvis af SF-fans, folk, der læser mig side om side med Nielsen, Anderson, Vonnegut, etc. etc. Jeg skylder Erik Swiatek og Niels Dalgaard stor tak for deres beredvillighed med hensyn til at afse plads i bladet til stof om mine bøger, og selv om jeg ikke har været enig i alle anmeldelser, som er forekommet, mens de to herrer har beklædt redaktørstolene, har de altid været i allerhøjeste grad kvalificerede og fair. Jeg har altså i skrivende stund absolut intet at beklage mig over, tværtimod.

Jeg beder alle de mennesker, der kan have taget anstød af mine bemærkninger i Virkelige eventyr, og som deler min begejstring for lærerige eventyr i tid og rum, om at modtage min uforbeholdne undskyldning.

Med Venlig Hilsen
Erwin Neutzsky-Wulff