The incredible shrinking man

 

THE INCREDIBLE SHRINKING MAN
Dist: Universal Eight (Castle)
Prod: Universal 1957
S: Grant Williams, Randy Stuart, April Kent.
I: Jack Arnold
L: 19 min. sort-hvid tone

THE INCREDIBLE SHRINKING MAN er nok et af de mest vellykkede eksempler på den absolutte elaboration af en enkelt ide. Hovedpersonerne er selvfølgelig special effects-folkene; det hele er et show i optisk illusion og giant props. Også her dominerer imidlertid et enkelt moment: Background projection, et filmtrick, der får en lignende apoteose, som stop-motion-fotogarferingen har i ONE MILLION YEARS B.C., som nu også - O wonder - kan fås i 8 mm-udgave.

I denne, den afgørende henseende, er scenen med katten givetvis filmens bedste, dette er virkelig what nightmares are made of: Forvandlingen af menneske til mus, legetøj for en mellemstor huskat. Vi ser det hele i rotteperspektivet, katten, der kommer nær i brøkdele af sekunders springende løb, det dræbende sving med kæmpepoten. Den sekvens kan ingen og intet toppe, og efter den, som redaktøren nådig giver os sådan omtrent uklippet, går det da også hurtigt for ham at komme filmen ud.

Men vist er edderkoppe-tvekampen da virkningsfuld; og meget er vundet ved musikken, der medvirker til at bringe en kældertrappe til at tage sig ud som et bjerglandskab.

Endelig får den filosofiske slutning, som for en gangs skyld ikke er banal, men tværtimod indeholder den klassiske science-fiction-pointe i sin fulde længde: Mennesket må skrumpe over for universet for at kunne træde ind i det, som Scott gør i filmens sidste scene, udmattet, forarmet, men forlenet med et - nok temmelig hypotetisk - fremtidsmenneskes eksistens-mod og alt-forståelse.

I det hele en fin kopi og redigering af et udødeligt SF-epos.

KOPI: A LYD: A

- wulf