Bagsiden

 

5 x WULFF

NOVELLER

Erwin Neutzsky-Wulffs romaner bliver læst og berømmet af flere og flere. Hans okkulte detektivhistorier og hans science fiction diskuteres ofte og inderligt. Hvad der derimod ikke påkalder sig så stor opmærksomhed er, at Neutzsky-Wulff også igennem en årrække har produceret noveller - noveller, hvis tematikker genspejler en del af de temaer, der udspiller sig i hans romaner.

En række af Neutzsky-Wulffs noveller har kun været publiceret i amatørtidsskrifter uden den store udbredelse, og er derfor formentlig endnu mindre læst end hans øvrige produktion. Det søges der her rådet bod på gennem udsendelsen af fem af de bedste værker, samlet og introduceret af Niels Dalgaard.

Samtidig med at historierne er interessante og ukonventionelle, giver de et billede af forfatterens udvikling gennem en periode efter at han havde forladt filosofistudiet for at hellige sig sit forfatterskab.