312 sider fri fantasi

 

Erwin Neutzsky-Wulff: »Havet«. Fremtids-roman. 312 sider, 96.00. Vintens Forlag. Illustreret af Jesper Bach Jensen.


ERWIN Neutzsky-Wulff er en af de få helt bevidste science fiction forfattere, vi har i Danmark. Nærværende »Havet« er sikkert i omfang nok også den største: 312 sider fri fantasi, der bevæger sig lysår bort og alligevel henter alt ud af den herværende verden.

Det er Jordens fordomme, fremtidsdrømme og mytologier, der er hans baggrundsmateriale, og han er helt ublufærdig, når han blander tingene sammen og naturligvis får noget andet ud af det, end når de præsenteres hver for sig.

Det hindre ikke, at der er mange anslag af selvstændighed og kombinationsevne, som overrasker og glæder, også hvor det gælder ordinære og klassiske science fiction-områder som rumskibe, computere og møde med fremmede planeter.

SÆRPRÆGET for Neutzsky-Wulff er hans trang til at skrive så lidt dansk som muligt. Bogen vrimler med engelske vendinger og konstruktioner, - hovedparten af dem unødvendige for glæden og forståelse. Når tingene må hedde noget på et fjernt planet-sprog, hvorfor må de så ikke også hedde noget på dansk?

Bogen er i øvrigt illustreret af Jesper Bach Jensen, der lægger streg til forfatterens fantasier. Det viser sig, at den beboede planets indbyggere har en enorm lighed med elefanter. De kan i øvrigt ikke lide lugten af mennesker.


k s.