Dæmonisk indvielse

 

Tegn og underlige gerninger

Af Jurij Moskvitin

Erwin Neutzsky-Wulff. Indsigtens Sted. 254 sider. Kr. 98.00. Borgen.

Med Erwin Neutzsky-Wulffs Indsigtens Sted har vi fået en slags bog, som med garanti ikke før er blevet skrevet i Danmark. Der er tale om noget så forbløffende som en okkult indvielse med møder med ånder og dæmoner svarende til disciplens udviklings trin på vej mod den store indsigt.

Neutzsky-Wulffs bog er forsøgt formet som en roman, men forsøget er ikke helhjertet og kan ikke være særlig gennemtænkt. Romanformen, hvis man kan kalde den sådan, er af typen, hvor NN læser QQs dagbogsoptegnesler, og ellers overhovedet ikke spiller nogensomhelst rolle. Omtrent midt i bogen introducerer Neutzsky-Wulff uden videre en psykiatrisk overlæge, udelukkende for at få chancen til at beskrivve de okkulte fænomener fra et moderne psykiatrisk synspunkt.

Selve indvielsesprocessen er i begyndelsen ikke uinteresaant læsning - med mindre læserens daglige kost er menneskesæd blendet med svineblod, og det hører til en almindelig omgangsform kønnene imellem at skære hinanden og drikke hinandens blod. Men selv for den uindviede kan det blive trættende side op og side ned at læse om kvinder der bindes og piskes, om rituelle ofringer, slim og tegn og underlige gerninger.

Indsigtens Sted er fyldt med ånder og de afskyeligste vanskabninger, der bringer Hieronymus Bosch i tankerne. Og på de sidste sider, hvor forfatterens visioner blandes med tilsvarende apokalyptiske fra bl. a. Biblen, kan man hellere ikke undgå at komme til at tænke på Ernesto Dalgas' Dommedagsbogen. Som i denne er der autenticitet i Neutzsky-Wulffs beskrivelser af underbevidsthedens projicerede uhyrer, men de står ikke med den samme digteriske klarhed som hos Dalgas. Hvis men skal fortsætte sammenligningen mellem Dommedagsbogen og Indsigtens Sted, så kan man sige, at hos Dalgas er der tale om en sindssyg, som fortvivlet søger at slippe for sit helvede, men hvorimod Neutzsky-Wulff med alle midler søger ind i sindssygen.

Hvad man imidlertid end kan indvende mod Neutzsky-Wulffs bog, så må man dog indrømme, at Indsigtens Sted udvider vores oplevelsesmuligheder, og om ikke andet, så gør bogen opmærksom på en yderst knokret og virkningsfuld forbindelse mellem rituelt-magiske handlinger og nedbrydeningen af den normale bevidsthedstilstand, og dermed på metoder, der åbenbart er tilgængelige for enhver søgende, og som ganske overflødiggør LSD og andre psykofarmaka. Men der skal vist nerver af stål til for at følge den Neutzsky-Wulffske vej mod de højere verdener.