Nye Dimensioner?

 

Af Johan de Mylius

Erwin Neutzsky-Wulff: Den 33. marts. Vintens Forlag. 252 s., ill. af Jes Formsgaard. kr. 69.

Lad os tænke os at virkeligheden, at der er flere tidsdimensioner ved siden af hinanden, at fortiden kan forandre sig, at fremtiden allerede er til som bare pletter i nutiden, lad os tænke os, at vores velkendte virkelighed er et optisk bedrag, en række sætstykker, som vi ka gå igennem, og ind i en anden dimension, hvor vi er ventede som aktører i et kæmpemæsseigt mytologisk drama...

Ja, man kan tænke sig så meget, og bliver man ved, som man er begyndt, så har ma i næste nu en roman, der hedder Den 33. marts og er skrevet af Erwin Neutzsky-Wulff. Hvis de endnu har et overskud af fantasi, kan jeg betro Dem, at forfatternavnet er ren science-fiction. Forfatteren er dansk og har en ganske utrolig produktion bag sig.

Men er selve romanen nu også, hvad man ville kalde science-fiction? For så vidt som den leger med tanken om et andet verdensbillede end det, som videnskaben kan anerkende, er den det nok. Men det er også det eneste i den som berettiger betegnelsen.

Den er ellers beretningen om en rejse ind i jeg'et, tiden og eksistensen, en fantasi over psykologiske, mytologiske og historiske temaer. Den har langt mindre med science-fiction at gøre end med Ernesto Dalgas' mammutværk fra omkring århundredskiftet, Dommedags Bog, en fantastisk rejse gennem livsanskuelserne ind til Nirvana. Titlen Den 33. marts refererer i øvrigt også til datoen for dommedags indtræden.

Erwin Neutzsky-Wulffs bog er for så vidt spændende og inciterende læsning, især så længe den fastholder sit emne inden for en psykologisk ramme. Men i det øjeblik, mytologien, Biblen og verdenshistorien må holde for som rekvisitleverandører til fantasirejsen, begynder romanen langsomt at skride ud i, hvad man kun kan betegne som hittepåsomhed.

Selvmodsigelser er romanen ikke fri for. Den mest iøjnefaldende af dem alle er, at rejsen ud af den flade virkelighed og ind i nye dimensioner har kursen direkte mod særdeles nutidige og velkendte dimensioner: en porno-dansk voldtægtsfantasi med en lovprisning af KØDET.

De, der måtte goutere slutningen, vil næppe gøre rejsen med. De, der vil lade sig fascinere af rejsen, vil skuffes over slutningen.