Talent og nye klæder til moderne kejser

 

Forlaget siger viseligt i sin omtale af Neutzsky-Wulffs »33. marts«, at denne bog »unddrager sig et egentligt handlingsreferat«. Den præsenteres som »avanceret science fiction«, men kunne lige så godt præsenteres som så meget andet. Nærmest kan det vel siges at dreje sig om en sindsyg, hvis vrangforestillinger viser sig at være en slags over-virkelighed (sur-realisme).

Der har hersket nogen uklarhed om forfatterens forhold til kristendommen. Hvis det siges, at denne bog i hvert fald er hans - hadske og bespottende - farvel til den, risikeres det naturligvis, at han i næsten øjeblik forklarer, at den netop er en glødende Kristus-bekendelse, ja et udtryk for en ny, viderekommen Kristus-tro. Sådan er det, når man har med mere eller mindre absurdistiske ordbjerge at gøre (og det har man jævnlig i denne bog): deres ophavsmænd kan aldrig holdes fast på noget, de kan altid hævde, at de er blevet latterligt misforstået af gammeldags »traditionalistiske« pygmæer. Hvis Neutzsky-Wulff ville forlange at få sin afsluttende kirkeskænding og -brænding i gængs satanstil betragtet som evangelisation, ville det være i stil med så meget andet forrykt, de moderne tider oplever i så henseende.

Men der er kriterier hinsides alle litterære drøftelser. Ud af denne bog strømmer kulde og mørke. En tegner ved navn Jes Formsgaard har forsynet den med illustrationer i den kadaver-stil, der i Salvador Dalis kølvand har gjort verden hæsligere: forvredne, afskyvækkende former, synlige indvolde, tomme øjenhuler; billederne passer kun alt for godt til teksten. Bogens inspiration, selve ånden i den, er ikke blot forskellig fra kristendommens, med modsat.

Retfærdigvis skal det siges, at der er passager, hvorder mærkes en ægte længsel efter liv og fred. Og selv om der stilistisk er mange nye klæder til modernismens kejser i bogen, er der også afsnit, som er skrevet med umiskendeligt talent. Men i den atmosfære, hvor forfatteren bevæger sig, får hverken længselen eller tatlentet nogen rigtig chance.

POUL HOFMANN


Erwin Neutzsky-Wulff: Den 33. marts. Vintens Forlag. 252 sider. Pris efter 3.10. incl. moms 69.00 kr.