Vinten

 

VINTEN'S FORLAG. STJERNEBØGERNE AS. MÅNEDENS BOG AS. REG. NR. 22.109 AF 27. MAJ 1950
AMAGERTORV 31. 1160 KØBENHAVN K. GIRO 6566545
TELEFON (01) 122121

September 1977

Til redaktionen

Sæsonens første skønlitterære udgivelse fra Vinten er dansk - den unge Erwin Neutzsky-Wulffs nye s-f-roman Den 33.marts. Dette forbløffende forfatterskab er blevet modtaget med begejstring af store dele af dansk og svensk-norsk presse, og skønt det ikke lader sig skjule, at enkelte anmeldere af ældre årgang har rystet på hovedet, tør man påstå, at Neutzsky-Wulff er et stort og egenartet talent, som fortjener den største agtpågivenhed fra pressens side. Nylig modtog han årets SFC-pris, og for et par måneder siden solgte vi hans roman Anno Domini til udgivelse i Sverige og Tyskland.

Giv bogen til en medarbejder med sans for avanceret science-fiction. På forhånd tak for hurtig omtale.

Med venlig hilsen
(underskrevet J. Vinten)

Erwin Neutzsky-Wulff: Den 33. marts. Vinten. 252 sider. Ill. af Jes Fomsgaard. Udgivelse 24/9 1977. Pris incl. 15% moms 68,25 (pris efter 3/10 incl. 18% moms 69,00).

SCIENCE-FICTION PÅ HØJT PLAN
Erwin Neutzsky-Wulff åbner for nye horisonter

Science-fiction-genren har været længe om at slå igennem i Danmark. Adskillige af udlandets koryfæer på dette område er oversat uden synderligt held, men et skifte synes at være undervejs, og flere danske forfatterskaber hjælper kraftigt til at åbne øjnene for at denne nye retning ikke blot er rabalderlitteratur i "Månebase Alpha-stilen", men også kan realiseres på højt niveau.

Vintens Forlag - som også varetager Niels E. Nielsens forlængst anerkendte produktion i genren - har tidligere udsendt opsigtsvækkende s-f-romaner af den unge Erwin Neutzsky-Wulff og har endda fået placeret nogle af hans arbejder i udlandet. Nu foreligger en ny og spændende roman under titlen "Den 33. marts", som har store muligheder for at blive et folkeligt gennembrud for forfatteren.

Den 33. marts begynder jordnært: Bent Mogensen bevæger sig rundt i et gråt Nørrebromilieu og foretager sine dagligdags gøremål som alle andre. Men en dag slår lynet ned: mystiske ubeboede huse, blanke blade i bøgerne, alverdens mærkværdige begivenheder gør ham konfus... og med ét befinder han og læseren sig i en fremmedartet verden, hvor alt kan ske, og hvor svimlende begivenheder sprænger den borgerlige begrebsverden.

Bogen unddrager sig et egentligt handlingsreferat, men den fanger på forunderlig vis læseren ind i sit univers. Nye horisonter oprulles, og en eksistens med flere dimensioner end de umiddelbart fattelige fremmanes.

Særpræget, fantasifuld og ambitiøs er Neutzsky-Wulff. Men han gennemfører sin roman med streng logik og med en sproglig udtryksevne, som nærmer sig det fuldkomne. Han er en ener i ung dansk litteratur, som påtvinger sig mere end almindelig interesse.

Den 33. marts er illustreret med Jes Fomsgaards sære og indforståede helsidestegninger. Også han er på sit felt en kunstner af usædvanlige mål.