Mened og Levninger

 

(Frit efter Johannes Ewald)

Selvbiografiske betragtninger af Erwin Neutzsky-Wulff

Jeg er født den 24. november 1949. Allerede fra barndommen manifesteredes en vis splittelse af mit sind. På den ene side var jeg et "opvakt" barn - jeg læste flydende, da jeg var tre år gammel. På den anden var jeg "sær", indesluttet, grublende. Det forhåndenværende forekom mig altid ligegyldigt, det var det fjerne, skjulte, der optog mig. Jeg læste de græske tragedier, Det Gamle Testamente og Shakespeare, men ingen nutidig litteratur.

I skolen var jeg en skulker - to ud af tre dage blev jeg væk fra undervisningen, men mit høje standpunkt - altid det højeste i klassen - reddede mig fra videre påtale. På denne facon tog jeg real- og studentereksamen, filosofikum og påbegyndte et universitetsstudium: Filosofi. Men filosofihistorie interesserede mig ikke. De første deleksaminer, der som f.eks. logik, lagde mere vægt på forståelse end pensum, tog jeg med højeste karakter, men de fag, der virkelig krævede læsning, dumpede jeg simpelhen til. Så opgav jeg.

Jeg var i mellemtiden begyndt at skrive. Og det bar jeg gjort siden, og har nu, efter otte år fået udgivet femten bøger.

Deres bærende præmis og budskab er, at fordi mennesket snarere er et biologisk væsen end et socialt-historisk, er en meget stor del af min samtidige litteratur - for mig at se - en eskapisme. Menneskets virkelighed ligger på et andet plan, som indtil dato kun er belyst gennem religionerne, myterne og den fantastiske litteratur. Den moderne opfattelse af mennesket som et nummereret insekt, der kun har betydning som massefaktor, er nedværdigende, usand og farlig. Farlig, fordi det gigantisk menneskelige på et tidspunkt (snart?) uvægerligt vil bryde igennem den socialrealistiske fladverden, vi tror at bebo.

Det siger sig selv, at reaktionen på et sådant forfatterskab ikke kan blive udelt positiv. Jeg er blevet kaldt genial, men også gal, man har erklæret mig i besiddelse af en absolut enestående stilbeherskelse, men man har også anklaget mig for at være svulstig, pornografisk og reaktionær. Samtidig har jeg fået skyld for at være vanskeligt tilgængelig grænsende til det utilgængelige. Specielt det sidste har naturligvis forhindret, at jeg kom med på nogen best-seller-liste. Imidlertid har den danske sf-fandom, der vel nok med alle sine små særheder er den mest fordomsfrie og vidsynede læser-gruppe i Danmark, accepteret mig som »den anden halvdel af dansk sf«, hvor den første forbliver vores betydelige eventyrdigter Niels. E. Nielsen. Det har nok gjort mere til at holde mig i live end noget andet.

Men det skal heller ingen hemmelighed være, at jeg kun netop holder mig i live - støttet af Statens Kunstfond, bestillingsarbejder til bl.a. Danmarks Radio og Gyldendal - ting, der nok tør bære mit navn, men som alligevel ikke kan benægte, at jeg er "in for the money" - foredragsturneer om mit forfatterskab, m.m. Den beslutning er imidlertid taget, at uanset konsekvenserne, vil jeg blive ved med at skrive. Det, jeg vil sige, skal siges, og der er ingen andre around til at sige det for øjeblikket.

Men er jeg en "sær en", er jeg ingen enspænder. For mig vil den realiserede kønskærlighed altid være det højeste, og den fandt jeg for tretten år siden i en dengang tretten år gammel pige, som siden da har været min hustru. Vi har en søn, Adam, og en datter, Rebekka. Da jeg ikke er bekendelses-forfatter, kan dette kapitel af mit liv imidlertid næppe interessere nogen.

Af "hobbies" har jeg en, filmen. Ved at lægge tikrone til tikrone erhverver jeg mig 8 mm kopier af spillefilm, hovedsagelig ikke herhjemme kendte klassikere i den fantastiske genre, film som Black Sunday og The Devil Rides Out. Jeg anmelder også af og til nogle af de film, jeg låner af andre samlere, specielt af min meget gode ven, Jakob Stegelmann (som spøgefuldt har forlangt at blive omtalt af mig på tryk, hvad han nu er blevet).

Ellers har jeg meget fornøjelse ud af at korrespondere med fans og andre folk med interesser i retning af det okkulte og fantastiske.

Man bad mig om mit levnedsforløb - vel, mere begivenhedsrigt har det altså ikke været på overfladen. Jeg er en eksperimenterende natur, og eksperimenter er naturligvis også mulige i det okkultes sfære. Sådanne forsøg kan såmænd give mere end spænding nok. Nogle af resultaterne finder man naturligvis i skønlitterær forklædning i mine bøger. Andre har jeg gemt til en populær indføring i okkultismen, som jeg roder med for øjeblikket, min næste bog, formodentlig til efteråret.

En sådan selvbiografi kan meget let blive en statusopgørelse, og hvorfor ikke? Jeg fylder i den nærmeste fremtid 30 år, en alder, hvor man må formodes at have 'drevet det til noget i verden'. Har jeg det? Jeg skriver, og jeg bliver læst. Måske ikke af meget mere end to tusind mennesker, men som det tidligere er fremgået, har jeg ikke meget respekt for tal, når det gælder mennesker. Desuden har jeg nu en gang truffet den beslutning, at fortælle de få meget, frem for de mange lidt, og så kan man ikke forvente at tjene millioner. Jeg er med andre ord ikke utilfreds.

Til sidst en tak til læserne. Til dem, der tog de sære bøger op i hånden, fulgte med i personernes underlige skæbne med stor tålmodighed over for forfatterens forkærlighed for underlige sprog, fremmedord og blomstrende gloser. Kun gennem disse læseres øjne og bevidsthed blev bøgernes mennesker levende. Jeg slutter i håbet om, at forfatter, personer og læsere vil udforske endnu mangen fjern afkrog af universet og menneskesindet sammen.

Og lad så de stakkels fjolser foragte drømmen, som ikke forstår, at virkeliggørelsen har drømmen som forudsætning ...

Erwin Neutzsky-Wulff

Bibliografi

S C I E N C E F I C T I O N:

ROMANER:

DIALOG OM DET 21. ÅRHUNDREDES TO VIGTIGSTE VERDENSSYSTEMER.
(135 s., Multivers 1971,1972)

ANNO DOMINI
(189 s.,Vinten 1975) Er oversat til svensk og tysk.

GUD
(175 + 155 s., Vinten 1976) Modtog i 1977 SFC-prisen.

VICTOR JANIS & SØN
3. del af Adam Hart tetralogien. 8 193 s., Multivers 1977)

OIUFAEL
4. del af Adam Hart tetralogien. (180 s., Multivers 1977) Det mest af bopgen er på vers. Jacob Fabricius har sat musik til disse, og har derved skabt en opera "Ouifael", der blev opført i Danmarks Radio første gang 24/11-74.

33. MARTS
(252 s., Vinten 1977)

HAVET
( s. Vinten 1978)

NOVELLESAMLING:

FOR TI KRONER WULFF
Indeholder: Advareren, De døde marcherer mod Bel Epe, Harpyia, Manden der ville se om de døde knepper, Strand. Alle novellerne har tidligere været trykt andre steder. (Tohubohu Press 1979) (=Niels Dalgaard & Ellen Pedersen)

TEGENSERIE-ALBUM:

PHANTASQUE-1
Album med tekster af ENW og tegninger af Thorstein Gunderson, Henrik Hansen og Øysten Jonassen. (Fantask 1974)

NOVELLER:

Advareren
Trykt første gang i Proxima nr 2, senere bragt i "For Ti Kroner Wulff".

Cypresser
Trykt første gang i Proximas Festivalnummer i 1975.

De døde marcherer mod Bel Epe
Første gang bragt i Mini-zine nr 4, senere trykt i "For Ti Kroner Wulff".

Doktor Caleb Gareys kabinet
Trykt i "Tage La Cours ny kriminalmagasin" nr 6.

Et ukompliceret mord
Trykt i "Tage La Cours ny kriminalmagasin" nr 6.

Harpyia
Første gang bragt i Pulsar nr 1, senere trykt i "Fo Ti Kroner Wulff".

Hvordan Nul E. Nulsen og Erwin Nulski-Nul reddede verden.
Humorisktisk novelle skrevet i forbindelse med "Dancon 78", trykt i Relar nr 1.

Manden der ville se om de døde knepper
Første gang bragt i Mini-zine nr 5, senere trykt i "For Ti Kroner Wulff".

Nabo
Trykt i "Månedens bedste Science Fiction" nr 9, 1976.

Niernwalds verden
Trykt i MBSF nr 3 , 1975.

Skyggespil
Trykt i SFC-nyt nr 11, 1977.

Strand
Første gang bragt i "Agurken" (Tillæg til Informationen) nr 1, 31/3-74. Senere trykt i Mini-zine nr 2 og "For Ti Kroner Wulff".

Taala
Trykt i MBSF nr 14, 1977.

ARTIKLER:

Om Science Fiction
Trykt i Proxima nr 5,II,1975

Science Fiction - den moderne Myte
Trykt i essay-antologien "Virkelige Eventy" (Spar Knægt 1978)

NOVELLER, DIGTE ETC. DER ER UDKOMMET I SF OG FANTASY SAMMENHÆNG.

666
Engelsk digtsamling. (Multivers 1972)

ADAM HARTS OPDAGELSER
1.Del af Adam Hart-tetralogien. (Multivers 1972,1973 & Irlov Regulus 1978).

PARENTES BEGYND
Digtsamling. (Multivers 1973)

Brudte Grænser
Trykt i "Brudte Grænser" nr 1.

Oiufael-digte
Digtudrag fra Oiufael, bragt i "Brudte Grænser" nr 2.

Panorama
Digt fra "Parentes begynd" bragt i "Brudte Grænser" nr 2.

Quin Mercurium Eunt
Bragt i "Brudte Grænser" nr 2.

Mission: Dræb Jesse James
Bragt i "Brudt Grænser" nr. 5, oprindelig trykt i Serie-magasinet nr 141.

Desuden er der trykt en række korte Erwin Neutzsky-Wulff-noveller i følgende tegneserier:

Dracula:

6: Celia
11: Døden i pestsumpen
12: Mumiens Blod
17: Digt om højhed.

Gru:

17: Harmachis øjne
Huset (digt)
Oversat til finsk og engelsk.
18: Dræberen fra underbevidstheden
19: Maya
20: Højt fra træets grønne top
(i en let ændret version)
Den lille grusomme: "Blodmagi"
"Credo" og "Døden - et mysterium!?"
21: Rædslernes hus
Den lille grusomme: "Evigheden - universets historie i meget korte træk".
23: Djævlen i hallen
24: Python
27: Katherine fænomenet
28: Katherine fænomenet (II del)
29: Den lille grusomme: "Ghouls"
og "Heks"
30: Den lille grusomme: "Satans sønner".

Gru - årsalbum:

1: Den lille grusomme: "Alkymi".

Seriemagasinet:

141: Mission: Dræb Jesse James
147: Marsha

Vampyr:

9: Fredens dal
15: Tredive sølvpenge
Søvngængeresken
Den lille grusomme: "Jordens Undergang".

Vampyr/Dracula 100 siders rædselsårsalbum:

1: Draculas grusomme døtre

Denne bibliografi er af flere grunde ikke komplet. For det første fordi, at den del af de tekster EN-W har haft publiceret forskellige steder, enten har været for små eller for ubetydelige til, at der ville være nogen fornuft i at nævne dem her. For det andet, fordi der er en hel del materiale, jeg ikke har kunnet få fat i, eller har haft kendskab til. For det tredie, fordi en del af EN-Ws værker er udgivet anonymt, og derfor bør forblive sådan. Jeg håber dog, at have fået det meste med, men skulle nogen kunne påpege mangler er de velkomne til at sende en note til mig. Adressen er Nicolas Barbano, Blegdamsvej 29 A, vær. 614, 2100 Ø.

I øvrigt tak til Niels Dalgaard, Asger Herlung og Niels Petersen for hjælp med indsamling af materiale.

Nicolas Barbano.

Red: Med tilladelse fra forfatteren har redationen brudt om på bibliografien, således at den har fået ovenstående præg. Det er således ikke forfatterens inddeling i sf og fantasy, der vises her, men redaktørens. EHS.