Virkelige eventyr

 

antologi om SF redigeret af Ole
Lindboe og Svend Kreiner Møller.
168 sider
Spar Knægt Kr. 66,00


I to år har vi med længsel, frygt og spænding ventet på barnet. Var det nu, som nogle af forfatterne havde givet udtryk for, den nye store bog om science fiction, den bog, der skulle udfylde de tomrum, som blev efterladt af Palle Rasmussens overfladiske Trivi-hæfte om sf (der totalt manglede føling med emnet) og Palle Juul Holms Syzygy og den sorte stjerne, Notabene 1975, der var det stik modsatte af Trivi-hæftet. Syzygy var nemlig en af de mest eminente SF-monografier, jeg er stødt på, men den var snæver; det var et inderligt og dybtfølt favntag med SF, men det var kun en mands kærlighed man mødte, og det var dens begrænsning.

Så endelig kom bogen, Virkelige eventyr, en bog, hvor flere personer (15 i alt) erklærede deres kærlighed til genren - eller forsøgte at gøre det. Her møder vi navne som Niels E Nielsen, Svend Kreiner Møller, Carsten Schiøler, Fritz Remar, Jannick Storm, Jannick Pedersen, Ole Petterson, Arne Herløv Petersen, Dan Türell, Palle Juul Holm, Tage Eskestad, Jakob Ludvigsen, Erwin Neutzsky-Wulff, Tage La Cour og Ole Lindboe. Og artiklerne af Kreiner Møller, Schiøler, Remar, Storm, Jannick Pedersen, Ole Petterson, Arne Herløv, Palle Juul og Eskestad vidner om indsigt, kritisk interesse og sympati for genren.

Bogen er delt op i to dele, en om temaer og emner og en med nærbilleder af personer og mindre emner.

I første del møder vi bl. a. en morsom lille ting af Niels E. Nielsen ( han er for øvrigt også god som sf-humorist). Svend Kreiner Møller giver her den bedste genrebeskrivelse af sf, der overhovedet findes på dansk. Dette bekræfter endnu en gang hans enestående viden om sf. Carsten Schiøler giver en kort, men præcis gennemgang af dansk sf. For os, der kender hans senere produktion og den nye bog En troværdig forestillinsverden (Tangent 7, SFC 1978) er det svært at yde den artikel fuld retfærdighed, da den kun er en dværg i forhold til hans nye bog. Erwin Neutzsky-Wulff giver os tre sider om havd han synes er science ficiton. Fritz Remar behandler i en glimrende artikel sf som underholdning, primært set fra en redaktør og forlæggers synspunkt, men vi får dog også andre sandheder med på vejen.

Der er kun en artikel, jeg mener er totalt malplaceret, og det er ikke på grund af emnet - det har godt nok, som titlen siger, noget med sf at gøre - men indholdet, det ikke har en pind føling med sf. Det drejer sig om Tage La Cours Atlantis - et grundelement i sience fiction. Vi får syv sider om Atlantis-myten, men ikke et ord om dens relation til sf, ikke en eneste sf roman/novelle, der bruger myten, er nævnt, og det på trods af, at Niels E. Nielsen har skrevet mindst tre Atlantis-noveller. Artiklen kunne lige så godt være leveret til et tidsskrift om havforskning.

Lidt af det samme er ved at ske med Jacob Ludvigsens artikel om science fiction i virkeligeheden, en artikel om mystiske ting i hverdagen, pyramiderne og den slags, men han taber dog ikke forbindelsen til sf og slutter af med et undskyldende "Tak fordi jeg måtte forvirre deres verdensbillede i nogle minutter.

I anden del, "nærbilleder", giver Jannick Storm en glimrende beskrivelse af Brian Aldiss (meget kan siges om Jannick torm og Brian Aldiss, men Jannick Storm kender denne mand og hans produktion). Jannick Pedersen behandler Ray Bradbury, den af de store amerikanske sf-forfattere, som har fået mest oversat til dansk (og det på trods af, at man taler så meget om, at det kun er hård sf, er det Ray Bradbury, der ,est gør det i en kryptisk blanding af science fiction og fantasy.) Jannick Pedersens artikel er god. Igen er jeg handicappet. På grund af min specielt store interesse for Ray Bradbury er der ting jeg savner, med for ikke Ray Bradbury fanatikere er artiklen yderst tilfredstillende. Dan Türell gør William Burroughs (med kun en sf-roman på dansk) almen kendt. Han er en ellers ukendt forfatter (bortset fra kredse, der læser bibliografier og bøger om og af og om narkomaner - dette er ikke sarkasme eller afstandstagen fra emnet). Om det er et egotrip fra Dan Türells side eller uvidenhed om manden fra min er jeg meget i tvivl om, men artiklen er god.

Derefter følger tre gode artikler af Arne Herløv Petersen om Arthur C. Clark, Ole Petterson om Dick og Palle Juul Holm om Farmer. Det er let at se, at de ved hvad de taler om (især er Dick og Farmer behandlet med enorm sikkerhed).

Det samme kan siges om Dan Türells anden artikel om Marvels tegneserieproduktion. Tegneserier er et emne, som efter min mening for let bliver overset i sf-sammenhæng.

Tage Eskestad behandler Niels E. Nielsen og gør mere ud af personen og 'profeten' Niels E. Nielsen end af hans romaner. Artiklen vidner om viden om emnet, men den er for kort til at give en noget varigt. Man står lidt spørgende tilbage, hvis man ikke kender Niels E. Nielsen. Hvis man kender ham nikker man genkendende til Tage Eskestads artikel og så er man lige vidt.

Og så er det blevet Erwin Neutsky-Wulffs tur og her er det modsatte tilfældet. Personen Erwin Neutzsky-Wulff glider i langsomt ud og det er hans bøger og univers, vi får fortalt om, men det er til gengæld gjort godt og behageligt, uden det had/kærligheds forhold der ofte præger en debat om Erwin Neutzsky-Wulffs bøger.

Til slut en af bogens perler, Palle Juul Holms artikel om Hvordan man underviser i science fiction, en glimrende beskrivelse i en skoleklasse i gymnasiet og af resultaterne. Godt eftertænktsomt stof.

Kort og godt en god bog, der nok er dyr, men bestemt pengene værd. Om den fylder hullerne? Nogle af dem, ja, men ikke dem alle. Men nu kan man dog ved at springe fra tue til tue komme tørskoet over.

Erik H. Swiatek