Bibelens farlige hemmeligheder

 

Erwin Neutzsky-Wulff har ikke meget held med sit forsøg på at afsløre kirkernes hemmelige komplot mod sandheden.

TEOLOGI
Af JESPER HØGENHAVEN

FOR LÆNGE SIDEN.
Første Mosebog
i nyoversættelse
ved Erwin Neutzsky-Wulff
205 sider. 250 kr.
BORGENS FORLAG

Forfatteren Erwin Neutzsky-Wulff var en hovedkraft bag tidsskriftet "Faklen", der som et af sine første store temaer havde et angreb på den danske bibeloversættelse af 1992. Bibeloversættelsen var, hævdede folkene bag "Faklen", uvederhæftig.

Specielt var gengivelsen af Det Gamle Testamente styret af en "kirkelig" interesse i at sløre og tildække den kulturhistoriske afstand imellem de gammeltestamentlige tekster og kristendommen. I forlængelse af "Faklens" polemik lanceredes en alternativ oversættelse med Neutzsky-Wulff som litterær konsulent.

Siden er samarbejdet imellem Neutzsky-Wulff og den øvrige "Faklen"-redaktion vistnok ophørt - i hvert fald har begge parter i offentlige indlæg luftet en række modsætninger. Men som en udløber af det foreløbig forliste oversættelsesprojekt foreligger nu Neutzsky-Wulffs nyoversættelse af Første Mosebog.

Konventionelt

Om resultatet er der at sige, at indledningen er langt mere interessant læsning end selve oversættelsen. Sidstnævnte er for det meste ganske konventionel, dertil stilistisk ujævn og ind imellem misvisende. Selvfølgelig er det en fornyelse at skrive; »Mennesket havde sex med sin kvinde Hawwa« i stedet for 1992-oversættelsens: »Adam lå med sin kone Eva«. Så er det afsløret, hvad vi teologer har holdt skjult så længe!

Mærkeligere er det, at Neutzsky-Wulff - der ellers i indledningen skriver en hel del om teksternes mytologiske side, om seksuelle relationer imellem guder og mennesker osv. - ikke har fået mere ud af et notorisk vanskeligt sted som 1 Mos. 4,1, hvor han lader Eva/Hawwa sige: »Jeg har fået en søn med Jave«. Noget tamt i betragtning af, at den hebraiske tekst her principielt kunne gengives:»"Jeg har fået Jahve til mand«! Decideret forkert er det, når det hebraiske ord "ælohim" i 1. Mos. 1 gengives med "guderne". Ordet har flertalsform men entalsbetydning, og formen, der er brugt, er ikke bestemt. Lidt inde i kapitel 2, hvor det samme ord bruges sammen med gudsnavnet "Jahve", må Neutzsky-Wulff pludselig gengive det med "guden" - hvad der også er forkert, da ordet stadigvæk ikke har bestemt form!

Den hemmelige bibel

Indledningen er holdt i en friskfyragtig tone med idelige engelske indskud, der virker ganske umotiverede. Til gengæld har Neutzsky-Wulff ind imellem en ubestridelig fornemmelse for den gammeltestamentlige fortællings litterære side. Imidlertid insisterer han på forestillingen om en "skjult" eller "hemmelig" bibeltekst, dvs. en tekst, hvis virkelige indhold bevidst er blevet søgt sløret af bibeloversættere med "kirkelige" interesser. T sig selv en bemærkelsesværdig påstand, al den stund bibelteksten vel er så offentlig en tekst, som tænkes kan: Ikke alene er Bibelen oversat til alle mulige sprog et utal af gange, så der foreligger massevis af forskellige oversættelser, nogle autoriseret af bestemt kirkesamfund, andre inter-konfessionelle, jødiske eller ikke-religiøse.

Men der findes desuden næppe det vers eller den sætning i Bibelen, som ikke er blevet vendt og drejet i den lange fortolkningstradition. Mængden af kommenterende litteratur er enorm. Har man skullet holde noget skjult her, må der altså være tale om en ret omfattende sammensværgelse af jøder, kristne og et kolossalt antal andre bibelfortolkere og -oversættere fra alle nationer gennem mange hundrede år!

Hvad er det, som ifølge Neutzsky-Wulff har skullet skjules? Jo, de gamle hebræere var "primitive" folk, der oprindelig troede på flere guder og var grusomme mod deres fjender! Bag fortællingerne i Første Mosebog skjuler sig mytologiske forestillinger om mennesker og guder samt diverse "primitive" æresbegreber. Disse træk ved teksterne har ganske vist været drøftet vidt og bredt blandt bibelfortolkere siden 1700-tallet; og der er skrevet digre værker om hebræernes "primitive" verdensbillede herhjemme f.eks. Johannes Pedersens storværk fra mellemkrigsårene om "Israel". Hvad Neutzsky-Wulff har fundet frem til af mageløse opdagelser har været omtalt i standardværker i generationer!

En åben dør løbet ind

Hele det videnskabelige arbejde med bibelteksterne, som er foregået i og uden for teologernes rækker i forståelse med og ofte i modsætning til de forskellige kirkesamfunds opinion, ser Neutzsky-Wulff imidlertid bort fra og indskrænker sig i stedet til nogle nedladende bemærkninger om "teologerne".

Tilbage står, at forestillingen om noget "skjult" eller "hemmeligt" ved Bibelen er en populær moderne myte, der f.eks. også jævnligt dukker op i forbindelse med antikke tekster som Dødehavsrullerne eller de gnostiske tekster fra Nag Hammadi. Disse tekster præsenteres ofte som åbenbaringer af en eller anden eksotisk sandhed, som "kirken" - igen en fuldstændig usandsynlig sammensværgelse af alle mulige kirkesamfund til alle mulige tider - har haft held til at undertrykke. Egentlig ganske godt klaret af teologerne!

JPs anmelder Jesper Høgenhaven er dr.theol. - disputats om Gammel Testamente.