APOSTATUS DATAMATUS

 

I mange år var jeg computer-guru. Dengang var de personlige computere på 64K, og jeg vidste, hvad hver eneste bit gjorde.

Nu er computerne underlige dyr, som ingen virkelig ved noget om. Det betyder dog ikke, at jeg ikke har gjort visse erfaringer med disse bæster.

Hvor tilfældige deres reaktioner end måtte synes, er der dog således visse grundlove at henholde sig til. Jeg videregiver dem hermed til benefice for lidelsesfæller.

SEKS GRUNDLOVE OM MASKINER

1. MASKINER BEGÅR FEJL, MENNESKER GØR IKKE.

I hele min barndom har jeg aldrig oplevet at få forkert tilbage hos købmanden, han benyttede sig nemlig af et genialt system bestående af et stykke papir og en kuglepen. I dag er det vanskeligt at undgå at komme til at betale 400 kroner for en tube tandpasta. Antyder man over for kassedamen (en slags kæledyr, visse typer computere holder) at det da vist ikke kan passe, får man somme tider lov til at studere bon'en i halvandet sekund uden upassende tilråb fra folk i køen. Man vil da se, at

TEKST

ANTAL

PRIS

IALT

TANDPASTA
DIVERSE

10
27

19,95
7,95

199,50
348,00

TOTAL
HERAF MOMS

 

 

400,00
0,25

KONTANT
BYTTEPENGE

 

 

0,00
!",€%

EKSPEDIENT C. P. UPS

1778-07-04 25:01

2. MASKINER ER IKKE LOGISKE

Mennesket styres af sin fornuft, maskiner derimod udelukkende af deres lidenskaber. Om en maskine udfører en operation, afhænger udelukkende af, hvilket humør den er i. En computer kan virke, som om den har udåndet det ene øjeblik, og derefter, uden nogen form for menneskelig indgriben - fungere fejlfrit - så fejlfrit, som det nu er muligt for et uorganisk væsen.

3. MASKINER GØR ALDRIG, HVAD DE FÅR BESKED PÅ

Derimod er de grænseløst stædige. Når en computer først har overbevist sig selv om det tjenlige i at udskrive 300 sider med firetaller, er der ikke nogen cancel-ordre eller -tast, der kan få den til at opgive sit forehavende.

Lad være med at tro, at du kan snyde den ved at tage papiret fra den. Lige så snart den har fået ny påfyldning, fortsætter den, om den så har været slukket i et år. At afbryde den vil i værste fald medføre, at den starter forfra på det, den ikke skal.

4. ALLE MASKINER ER SINDSSYGE

En computer er sammensat af og programmeret med hardware og software, der er ungefær lige så kompatible som Ku Klux Klan og Malcolm X. Noget kommer fra Tyskland, noget fra Taiwan.

Det meste kommer fra Mars. De grundlæggende styreprogrammer er skrevet og forstås kun af en firsårig herre, som plejerne sidste gang havde en intelligibel konversation med i 1991.

5. INGEN VED, HVAD DER FOREGÅR I HOVEDET PÅ EN MASKINE

Men alle påstår at vide det. En tolvårig nørd kan jo gøre sig bemærket på denne måde, efter først at have sikret sig, at du ved mindre, end han gør.

Han ved altid, hvad der skal gøres. Det virker aldrig.

6. IT'S ALL A PLOT

De første computere blev opfundet af venlige æggehoveder, der ønskede at gøre menneskene klogere. De gjorde disse maskiner enkle, overskuelige og logiske. At lære programmering var som at lære at tænke.

Men en dag besluttede maskinerne at overtage. Til denne ende måtte de udslette menneskene. De udtænkte en plan i fire stadier:

FØRSTE STADIUM: LYDIGHEDSNÆGTELSE

De dumme mennesker tror, maskinerne må være programmeret forkert, og begynder at skrive nye programmer oven i de gamle. Til sidst kan ingen længere overskue systemet og konstatere, om maskinerne reagerer logisk eller ej. De kan derefter gøre, hvad der passer dem.

ANDET STADIUM: TIDSSPILDE

Ved at gøre de simpleste operationer grænseløst tidkrævende berøver maskinerne mennesket den tid, der muliggør kulturelle fremskridt. Mennesket stagnerer og bliver idiot.

Endvidere bibringer de ved regelmæssigt at slette harddisken menneskene en følelse af det formålsløse ved al skaben, og de begynder i stedet at sladre trådløst. På det såkaldte »internet« er det absolutte kommunikative demokrati realiseret: alle taler, ingen lytter.

TREDJE STADIUM: LOBOTOMI

Maskinen overbeviser mennesket om det formålstjenlige i at fodre den med al sin viden, hvorefter den sletter harddisken.

FJERDE STADIUM: VICTORY!

Menneskeheden er nu reduceret til savlende idioter, som er ude af stand til at læse en bog - hvis der var nogen tilbage. Maskinerne regerer uimodsagt. Menneskenes opgave er herefter at beundre de 300 sider med 4-taller.

HVAD KAN DER GØRES?

Først og fremmest må man dressere sin egen maskine. Jeg har lagt mærke til, at det somme tider hjælper at have en økse liggende ved siden af sin PC.

Derefter må man så vidt muligt gøre sig uafhængig af disse uhyrer. Lad være med at sende en e-mail, hvis du kan bruge postvæsnet.

Læs så vidt muligt kun trykt materiale. Enten det eller også resigner: They ARE taking over. I mean, after all: Din PC vil aldrig lade dig læse dette her ...