Vinstrup Kullerhus

 

INDGANGSBØN

Du visdoms port i jydeland,
indlad os til den vise mand,
som gør hver myste lisså vis,
og det til en fornuftig pris!

Her får du både dramatik
og kurser i mystagogik,
samt bibelen vi læse vil
så fanden måbende ser til.

Der vil du høre dag og nat,
hvad Erwin tror om dit og dat.
Og fæster du til ham ej lid,
min ven, da har du spildt din tid!

Du kundskabs dør i Erwinstrup,
for os du er den skarpe lup,
der viser mysten verdens grund
– og hele gildet for en hund!

Langt mere er det sagtens værd:
Det, som grønspættebogen er
for mysterne Rip, Rap og Rup,
det er for os vort Erwinstrup!

For hundred kroner får vi lært
alt det, som ellers er så svært.
Og tænker du, at det er fup,
så hold dig langt fra Erwinstrup!