Bathos 15

 

Somme tider er der bare for meget stof, så i stedet for at lade det gå i papirkurven serverer vi det på vores web-udgave af BATHOS. Ikke overraskende er det ikke just perlerne, der ender her.

CREATURE FROM THE HAUNTED SEA (1962) *

D: Roger Corman (hang your head in shame!)
S: Charles B. Griffith (no relation to D. W. I'm sure)
C: Assorted beach-combers

What can I say? This movie stinks!

Roger Corman had a great sense of atmosphere but no sense of humour whatsoever. And I thought THE RAVEN was bad!

As usual you get the distinct impression that the crew had a great time making it, but in this case it simply isn't contagious. Your aunt's colour slides from her trip to the Caribbean would be dynamite compared to this junk.

We tried to laugh - at the stupid Bogart impression, Gerald McBoing Boing in his first feature film, a lame parody of Bloody Mary selling her daughter in SOUTH PACIFIC, and a cast of half a dozen Cubans screaming in Spanish. We even tried to laugh at the monster, only it was supposed to be funny, so it wasn't.

Apart from that it's the usual silent home movie with a lot of voice-over (hey, folks, this is where we would have put some sharks, if we had been able to afford them!) There's a boat, an island, and a bit of skin-diving, but no characterizations, no story, and no sense.

BREVKASSEN

Her besvares spørgsmål, som kan klares med mindre end en artikel. Og det gælder nok en del.

SPØRGSMÅL

Hvilken rolle spiller dine holdninger og din viden omkring Det
Overnaturlige, og det at du anser de gængse nutidige verdensbilleder for
mere eller mindre et specialtilfælde af tidligere tiders
verdensbilleder, i dit hverdagsliv?

Er det sådan, at du har en slags forhold til det overnaturlige, guder,
livet, døden på lignende måde, som mennesker, der har haft religionen
tættere inde på livet og i hverdagen?

Hvis du kunne vælge, hvilken tidsperiode ville du leve i og hvorfor?
Eller er spørgsmålet for absurd eller indskrænket til, at det giver mening?

Hvilken kultur, religion, verdensopfattelse i hvilken tidsperiode anser
du for den, der er kommet nærmest indsigt og transcendens?

Jeg glæder mig, til Det Overnaturlige begynder at rokke ved mit
verdensbillede. Der er ikke mange ting, der slår det at se verden med
helt nye og mindre snævertsynede øjne, at træde ind i en anden verden...

SVAR

Det var jo et rigtigt journalistisk spørgsmål - den menneskelige vinkel! Jeg tror ikke, en forfatter, hvis liv og værk er så tæt sammenknyttet, let undgår, at hans læsere drager visse slutninger om hans tilbøjeligheder og private forhold.

Noget andet er som mange af mine kolleger - det er jo sådan, man kommer i avisen og får solgt sin bog, ikke? - offentligt at udbrede sig om disse emner (så når jeg synes at gøre det, er der oftest tale om mere eller mindre informerede gisninger fra interviewerens side formuleret som svar). Jeg kan forstå, at du endnu ikke har læst DET OVERNATURLIGE, som nok i nogen grad vil tilfredsstille din nysgerrighed, i det mindste hvad angår forfatterens vilde ungdom.

Mit "forhold til det overnaturlige" er således en hel del anderledes, end dine spørgsmål antyder - ikke så meget sømandens til havet som havets til sømanden (den kan du jo tygge lidt på). Nej, jeg synes ikke, dine spørgsmål er indskrænkede.

Med hensyn til favorit-kultur må jeg svare, at den religiøse entente bliver mindre kordial, efterhånden som man kommer længere tilbage i historien, indtil et punkt, hvor et sådant er overflødigt (nærmere forklaring i DO). Dine forventninger til bogen er nok i virkeligheden temmelig sammenfaldende med min egen definition på god litteratur - ikke nødvendigvis en for læseren absolut forpligtende sandhed, men snarere et udtaget hjerte, den form for givende venskaber, som kun findes i bøgernes verden.

Heldigvis lever BATHOS videre i bedste velgående, og som de mere velinformerede vil vide, er BATHOS 15 allerede på gaden. Nu, hvor DET OVERNATURLIGE er kommet, er vi jo næsten nødt til at være lidt mere seriøse, og nummer 15 er da også viet den første sephira.

Dette fører os naturligt ind på Metatron og totemisme, Lady Godiva, Xantippe, Merkabha, Yggdrasil, amazonerne, equus eroticus, Sepher Yecira, Enoks Bog, Prometheus, Naar, og meget andet. For dem, der finder stoffet lidt tungt, er der en artikel betitlet HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED AT UDFORSKE ANDRE VERDENER? samt en indledende om DET OVERNATURLIGE OG BATHOS.

Man bør heller ikke gå glip af (min analyse af) mesterværker som BLUEBEARD, CARNIVAL OF SOULS, AMANTI D'OLTRETOMBA og THE TERROR. Hertil kommer mere generelle overvejelser, pornografiske digte, lænkede kvinder og - ikke at forglemme: Kvinder i lænker!

Vi mangler stadig spørgsmål til nummer 16, som også vil indeholde interessante anmeldelser af film som THE SCREAMING SKULL, BEAST OF YUCCA FLATS og REVOLT OF THE ZOMBIES, for ikke at nævne en masse Lugosi. Indtil videre kan du få BATHOS 15 de sædvanlige steder.

FANTASK, København

THURS ANTIKVARIAT, Aarhus

eller ved at bestille bladet hos Helena

OG

indsætte 50 kroner (+ porto: 6,50, i alt 56,50) på Helenas konto

4710 3120196510

God læselyst, både når det gælder DET OVERNATURLIGE og bathos!