Bathos

 

Dansk tidsskrift.
Danske artikler - mest om DET OVERNATURLIGE - og engelske filmanmeldelser.
Udkommer månedligt.
Ansvarsløs redaktør: Erwin Neutzsky-Wulff
Oplag ca. 200 eks.