Required reading i "Bathos"

 

Temmelig uventet for forfatteren høstede han som bekendt roser med meget få torne hos diverse anmeldere. Sidst i institutbladet for idehistorie, semiotik og filosofi, der drager følgende konklusion.

Det er i sin besvarelse af det spørgsmål – hvad det lige præcis er med de religioner – at ENW uomtvisteligt glimrer og med sit værk rager langt, langt op over andet dansk materiale om emnet. Der er, hvad man nu end kan have af indvendinger imod forfatterens mere idiosynkratiske digressioner, tale om en litterær bedrift af format og uden sidestykke på området.

De få torne, bogen har høstet, er naturligvis hovedsagelig gået på dens sværhedsgrad. Men så har vi jo BATHOS.

Nedenfor er nævnt nogle artikler i de forskellige numre, som det i hvert fald vil være en god ide at stifte bekendtskab med. Ikke mindst i forbindelse med læsningen af DET OVERNATURLIGE.

BATHOS 7: DET OVERNATURLIGE – introduktion til bogen

BATHOS 8: TRAIN YOUR HUMAN FEMALE – humoristisk, men uhyre informativ artikel om indvielsens midler

BATHOS 9: PISK OG PYTHAGORÆERE – VANVIDEN – INDSTIFTET I HIMLEN – DE UNDERLIGE BOGSTAVER – vigtige baggrundsartikler til bogens første dele

BATHOS 10: BJERGTAGET – LANCELOT – RODEVENTYRET – baggrundsartikler til de senere dele

BATHOS 11: FERALIAE NUPTIAE – AKITU – ELUSIS – baggrundsartikler til HIEROGAMI

BATHOS 12: NIRVANA – om ekstasen

BATHOS 13: KYNEIA – baggrundsartikel til de sidste dele

BATHOS 14: HVORDAN MAN FÅR EN SUCCUBUS – særdeles nyttig!

BATHOS 15: HIPPEIA – METATRON – om opstigningen til KETHER

BATHOS 16: TRANSCENDENS – neurologisk anskuet – hvad er det, der sker?

BATHOS 17: GUD I ASTERISKER – NONNOS – DIONYSIACA – HARMONIA – AKTAION – ZAGREOS – DIONYSOS – gennemgang af NONNOS’ DIONYSIACA, den vigtigste kilde til de dionysiske mysterier

BATHOS 18: DEN HEDENSKE JØDEDOM – DE ØVRE SEPHIROTH – SJÆLENS MØRKE NAT – middelalderlig mystik

BATHOS 19: DET UACCEPTABLE – LUCID DREAMS – om konflikten imellem moderne etik og DEN MYSTAGOGISKE PRAKSIS, samt mulige alternativer

BATHOS 20: INDVIELSE – en grundig introduktion

BATHOS 21: SATAN – gennemgang af de forskellige former for satanisme – hvem og hvad er Satan egentlig?

Heldigvis er der også et ikke ubetydeligt lag syltetøj i form af over 200 anmeldelser af kultfilm (eller i det mindste, som burde være det) samt ikke så få hip til THE POWERS THAT BE. God fornøjelse!

I alle tilfælde begrænser guden sig, for at der kan blive plads til verden, den rene og for det skabte dødbringende SINGULARITET udspalter sig i de for definitionen nødvendige modsætninger, først lodret, fra KETHER til MALKUTH, siden vandret, for at cyklus kan erstatte fald. THE WORLD IS GOD’S BODY forstået som legeme eller lig.

For de kristne er det naturligvis THE BODY OF CHRIST, i totemistisk forstand, det, at byttet genopstår – hvis det vel at mærke ikke hindres i sin regeneration. Dermed bliver JAGT til OFFER. Det synes endvidere nærliggende, at mennesket må gennemgå en lignende transformation. Længe inden nogen forestilling om et efterliv opstod hos mennesket, var det med andre ord i besiddelse af en kognitiv økonomisk sans.

Selv ikke solen kan ”genopstå” uden dette offer. I DESCENDENSEN er det Gud selv, der ligger udstrakt på alteret i de ti verdensretninger, i TRANSCENDENSEN mennesket. Det er Kristus på korset, AKTUALISATIONENS TAU, og slangen i træet. For det neolitiske menneske var slangens DESCENDENS af nødvendighed kvindens TRANSCENDENS, koen kommer til tyren, der bestiger den.

Slangen kryber herefter på sin bug, det kvindelige er underlagt det mandlige. For at helbrede og helbredes for denne ”sygdom” må slangen atter hæves op fra jorden, og midlet hertil bliver igen korstræet. Kvinden, der blev moder til alt levende, bliver Guds moder. I DESCENDENSEN er det Mandlige altså – i den kristne version – Satan, den gamle slange (eller den gamle Adam, om man vil) men i TRANSCENDENSEN Kristus, ligesom det Kvindelige er henholdsvis Eva og Maria.

LÆS VIDERE I BATHOS 21! DU VED: THE SATANIC ISSUE.