Bathos 31

 

All things bright and beautiful,
All creatures great and small,
All things wise and wonderful:
The Lord God made them all.

I min barndom hørte FAMOUS MONSTERS OF FILMLAND til min absolutte yndlingslæsning. Det var ikke de store filmvidenskabelige analyser, man blev præsenteret for, men de mange billeder gjorde det muligt at danne sig et begreb om film, man ikke på anden vis havde mulighed for at stifte bekendtskab med.

Nok var halvtredserne de københavnske biografers storhedstid med over 100 teatre med eftermiddags- og midnatsforestillinger og et ret forskelligartet program, men man viste dog helst ikke alt for mange ”gamle” film. Jeg havde således mulighed for at opleve THE GOLDEN AGE OF SCIENCE FICTION og senere HAMMER, men ellers vistes som regel kun FRANKENSTEIN og KING KONG i denne genre, bortset fra i kavalkader.

I FMOF lå vægten meget naturligt på CREATURES, og det er helt i denne ånd, vi udsender det 31. nummer af BATHOS. Her kan man dels møde det oprindelige uhyre (fra den sorte lagune) i tre fremragende film med filosofien i orden og den mere moderne ALIEN, der for nylig mødte PREDATOR, samt den billige udgave med KLAUS KINSKI og den oversete ALIEN SPECIES – mere overraskende er det måske, når indtrængeren viser sig at være Sven-Ole Thorsen.

Og så blev vi endvidere for nylig udsat for en anden invasion, da der pludselig begyndte at vise sig ANGELS IN AMERICA med en måske forståelig affinitet med FAIRIES. Nu er det jo nok lidt mere konkrete entiteter, læserne interesserer sig for, hvilket blandt andet fremgår af brevkassen, hvor vi ser på de forskellige former, en SUCCUBUS kan antage.

En sand vrimmel af sådanne væsner finder vi på GUNDESTRUPKEDELEN. Jeg er tit blevet bedt om en gennemgang af nordisk mytologi og benytter lejligheden til at afkode denne tegneserie i detalje.

Vi skal ligeledes se på en ny spændende afløser til X-FILES samt en noget ældre serie, og læseren får ved samme lejlighed endnu en forfatterbiografi, ligesom han vil blive beriget med uddrag af og indholdsfortegnelse til HJERNEN. Er der et spøgelse i pariseroperaen, eller er det bare Andrew Lloyd Webber, som hans hårdt plagede publikum endelig har fået taget sig sammen til at tage livet af?

Forudså Shakespeare vores nuværende statsminister? Går karate fans med Mickey Mouse ure, og hvorfor skal det altid gå ud over BEN KINGSLEY?

Redaktøren føler sig overbevist om, at ESOTERIK og THE DAY TIME ENDED nok skal gå op i en højere enhed for læseren, når han får det nye 88 sider tykke nummer af BATHOS i hænde. Det skulle der være mulighed for onsdag den 11. maj.