Bathos 46

 

Bathos 46

I den populære (sådan da) serie TRANSCENDENS FOR DUMMIES er vi nu nået frem til de sidste forberedelser, indretningen af ADYTUM og selve det TEURGISKE ritual. Vi skal også se lidt på, hvad den håbefulde himmelstormer kan forvente, under overskriften DE FØRSTE MANIFESTATIONER.

Herudover vil den tålmodige læser som altid finde langhårede analyser af filmiske perler som DEADTIME STORIES og MEMORIAL VALLEY MASSACRE. Endelig byder nummeret på det sædvanlige udvalg af mere eller mindre medgørlige personer af det mere vellykkede køn og sidst, men ikke mindst billeder af redaktørens have!

THIS, IN OTHER WORDS, IS THE MOMENT YOU’VE ALL BEEN WAITING FOR! Læseren kan nu sin filosofi på fingrene, og vi kan gå i lag med dæmonerne – hvis der er noget, han har læst hen over, bliver han naturligvis spist (dette gælder i øvrigt også, hvis man er i restance med BATHOS).

Du ved med andre ord, hvad en entitet er (OR YOU NEVER WILL) og vi kan straks begynde at mane en. Og hvis unge piger i bure ikke forarger dig, så kan jeg da heldigvis bare sige noget grimt om Internettet!

BATHOS ER bladet med noget til irritation for alle. Jeg behøver vel næppe at gøre opmærksom på, at dette ikke er et nummer, man skal vente for længe – det vil sige mere end højst to timer – med at bestille, medmindre man hører til den INTELLEKTUELLE ELITE af abonnenter (og abonniner). Indsæt straks 63 kroner på

REG. NR.: 4710 KONTONR.: 36 31 23 39 10 I DANSKE BANK

og send en mail til

fontain@eskapisme.dk

med din adresse samt oplysning om, hvilket nummer du vil have tilsendt. YES VIRGINIA, THIS IS

BATHOS NUMMER 46 MARTS 2007

PRIS: 50,-

ISSN 1901-4112

Ansvarsløs redaktør: Erwin Neutzsky-Wulff
Layout: Camilla Brodersen
Forsideillustration: Camilla Brodersen
Tryk og distribution: Jesper Fontain

INTELLIGENCE (SOMEWHERE) INSIDE

INDHOLD

Leder 2
Transcendens for dummies 12: But take a body too 4
Brevkasse 18
The Prisoner 20
Vinstrups lyksaligheder 22
Yusei oi 26
Deadtime Stories 28
Memorial Valley Massacre 32
Transcendens for dummies 13: Det teurgiske ritual 34
Ja, har du nu det hele? 50
Scream Bloody Murder 52
Metamorphosis 56
The Horseman 58
Transcendens for dummies 14: De første manifestationer 60
Christmas Evil 76

Og så skulle bladet ellers være på gaden FREDAG DEN 16. JUNI. God og masochistisk fornøjelse!