Om brudekammeret

 

Om brudekammeret

Truth did not come into the world naked, but it came in types and images. The world will not receive truth in any other way. There is a rebirth and an image of rebirth. It is certainly necessary to be born again through the image. Which one? Resurrection. The image must rise again through the image. The bridal chamber and the image must enter through the image into the truth: this is the restoration. Not only must those who produce the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, do so, but have produced them for you. If one does not acquire them, the name will also be taken from him. But one receives the unction of the … of the power of the cross. This power the apostles called “the right and the left.” For this person is no longer a Christian but a Christ.

The Lord did everything in a mystery, a baptism and a chrism and a eucharist and a redemption and a bridal chamber. … he said, “I came to make the things below like the things above, and the things outside like those inside. I came to unite them in the place.” … here through types … and images.

THE GOSPEL OF PHILIP

At ”seksualitet er den lille religion, religion er den store seksualitet”, er utvivlsomt et de mere kendte citater af undertegnede. Jeg kan så i øvrigt rose mig af at være den første til at påpege, at religiøse ideer ikke symboliserer naturfænomener – naturfænomener symboliserer religiøse ideer.

Et begreb som AKTUALISATION er meget forståeligt vanskeligt at begribe, eftersom det står uden for verden, derimod forstår alle, hvad det vil sige at ”komme til verden” og forlade den igen (i transcendensen). Religionernes evige cirklen (i bogstaveligste forstand) om død og opstandelse afspejler altså ikke årstidernes vekslen, men denne illustrerer på behagelig vis forholdet mellem eksistens og præeksistens.

På samme måde forholder det sig med ”frugtbarhedskulten”. Det drejer sig altså ikke primært om foling og fold og de deri involverede, men for den tids mennesker uigennemskuelige kausale faktorer.

Død og genopstandelse er en nærliggende metafor for jægeren, der hver dag jager det samme bytte, men for agerbrugeren og husdyrholderen overtog parringen i høj grad denne rolle (selv om sædekornet stadig ”døde og kom i jorden”). Den KOGNITIONEN REINFORCERENDE HANDLING blev da brylluppet snarere end begravelsen.

Verden genfødtes ikke længere i kraft af en bevaring af dens essens i form af ”knoglebunkerne”, men blev frugten af intets forelskelse i noget, hvis fader og ægtemand det på en gang var, og præstinden førtes til templet. Som man vil forstå, giver det ingen mening at spørge efter den himmelske elskers uafhængige eksistens, eftersom han som alt andet i nogen forstand værende udsprang af praksis.

Da hun blev bevidst om ham, blev han bevidst, for i modsætning til vore primitive forestillinger om intelligens som eksklusivt organisk, er personlighed lige så grundlæggende i verden som tid og rum, hvorfra den af gode grunde ikke kan adskilles. Da religionen på grund af den kommunikative udvikling kun kunne overleve som en magtstruktur, slukkedes den ”fremmede ild” effektivt ved at ekskommunikere seksualiteten.

Derfor vakte det også en del bestyrtelse, da fundet af visse ”gnostiske” skrifter i 1945 afslørede det centrale sakramente i oldkirken som havende distinkte seksuelle overtoner. Det blev naturligvis ikke bedre af, at nogle af disse ”evangelier” viste sig at være samtidige med eller ligefrem ældre end de kanoniske, og således ofre for en kirkepolitisk redaktion.

Blot den citerede stump siger meget om formålet med denne BOWDLERISERING. Philip taler ikke om noget INEFFABELT, men om åndens manifestation som TYPES AND IMAGES, og at dette endvidere er FORMÅLET med religionen.

Ikke mindre interessant er det, at ”kristen” erstattes med ”en Kristus”. Dermed bliver Jesus ikke en fjern guddom, som i bedste fald hans stedfortræder paven kan drikke absint med, men en blot og bar – om end ikke ganske menneskelig – lærer, en ”KRISTUSMAGER”.

Dengang måtte han klare sig med tolv apostle – i dag ville han takket være kommunikationsmidlernes eksplosive udvikling have været i stand til at udbrede sit enkle og letforståelige budskab til masserne. Han ville med andre ord have udgivet BATHOS.

LÆS VIDERE I NUMMER 48!