Bathos 50

 

Bathos 50

I anledning af, at dette er det halvtredsindstyvende nummer, har vi udvidet til 96 sider (selvfølgelig stadig for en halvtredser) og dermed fået plads til lidt af hvert. Ud over de to obligatoriske artikler i vores transcendensserie får den forsvarsløse læser således serveret en versroman, en kronik, anmeldelser af film fra 1954 til 2006 (eller, om man vil, fra Ed Wood til Stephen King) flere digte samt masser af flødeskum, som det passer sig til en kage med 50 lys!

I 2003, efter at have lagt sidste hånd på DET OVERNATURLIGE og ud fra en klar fornemmelse af, at mit næste værk – HJERNEN – ville blive ikke blot mit største, men en art litterært testamente, følte jeg, at jeg havde brug for sommerferie (sådan som jeg nu holder sommerferie). Jeg havde allerede på opfordring af redaktøren leveret anmeldelser til et FANZINE, og nu besluttede jeg at begynde for mig selv, om så blot med et ONESHOT.

Som det vil fremgå, er der siden udkommet ikke mindre end 50 numre. Bladet skiftede dog karakter undervejs, først til et supplement til især DO for de mere entusiastiske læsere, senere et regulært tidsskrift.

Bathos 50

Visse ting ændrede sig dog ikke. Belært af det konstante og for redaktionsmedlemmerne katastrofale underskud på Faklen besluttede jeg, at dette skulle være en overskudsforretning, og det repræsenterer da også i dag en ikke ubetydelig del af min indtægt.

Hemmeligheden, som jeg gerne giver fra mig, er at levere noget brugbart (eller i det mindste underholdende) til et par hundrede faste aftagere i så billigt udstyr, at en rimelig pris – bladet har altid kostet og vil i al overskuelig fremtid koste en halvtredser, også selv om det er gået op fra oprindelig 64 sider til de nuværende faste 80, som er, hvad hæftningen kan holde – giver et substantielt overskud. BATHOS har altså kun ringe eller ingen lighed med FANZINES generelt, der udveksles gratis, eftersom de personer, der vil betale for lille Oles referatstile, ganske forudsigeligt kan tælles på en hånd.

Det ligner heller ikke de umådelig kedelige tidsskrifter, der udgives med støtte, og grænser op til de medlems- og sogneblade, der kun har interesse, hvis man har brændeovn. Jeg har i kortere eller længere perioder arbejdet på de fleste – fra PRESS til LEVENDE BILLEDER – og tålmodigt skændtes med den kvindelige redaktør (uanset køn) blot for tilfredsstillelsen ved at se mit navn drukne i fotomontager af skraldespande.

Bathos 50

Hvad er det så blevet til, dette BATHOS? Jubilæumsnummeret er formodentlig repræsentativt.

Det indeholder kort sagt det, der morer mig at skrive – at det åbenbart også morer et pænt (og støt stigende) antal mennesker at læse, må kaldes et rent uheld. Der er gods i det, der er pjattet, og alt det indimellem.

Artiklen om BINA indeholder ikke blot pornografiske billeder, men også andre indiskretioner, som jeg aldrig ville sætte i nogen trykt bog. Men sådan er nu BATHOS, ikke en offentlig forelæsning, men en hyggesnak over en flaske GLENFIDDICH (som gæsten betaler) en ”god” film, forfatterens uforgribelige mening om de aktuelle politiske begivenheder og A LOT OF FRENCH POSTCARDS, hvor man ikke altid får standardsvaret: LÆS YOU-KNOW-WHAT, men måske en lille intim vinkel, et trick, en anekdote.

Måske kommer der en kanin op af en hat eller en pige op af en kage. Og hvis redaktøren har forelsket sig igen, YOU’LL PROBABLY BE THE FIRST TO KNOW – hvad enten du gider eller ej!

Alt for Slaverne, Englenes Sladderspalte eller bare forfatterens sandkasse – IT’S AN ACQUIRED TASTE. Tyve sider går med en pornografisk versroman.

Så er der den kronik, som du med garanti ikke vil finde i Information, og ZOHAR FOR DUMMIES, en CHRISTMAS SLASHER, og flere piger. Forfatteren i morgensko, på hjemmebane, velvillig, så længe det ikke kræver den store anstrengelse, en smule OFF-GUARD, utilknappet, en vinge hængende udenfor, et forløsende spild af tid.

Man går hjem, mens man spekulerer på, hvad man skal bruge den oplysning til, at forfatteren tilbragte sin barndom i Vester Bio, eller hvad hans personnummer er. Men om et par år vil den begrædelige las være hundrede kroner værd, og om tyve måske tusind.

Bathos 50

Så hvis man vil have valuta for pengene, litteratur, gennemtænkt pædagogik, er det bøgerne, man skal læse, ikke BATHOS. Og hvis man læser begge dele – nå ja, man ved aldrig, hvad der kan ske!
BATHOS er BATHOS. Hvis du mangler numre (eller eventuelt ser det som en pensionsopsparing) kan følgende numre endnu erholdes: 19, 21, 23-28, 31, 36-38, 40-41, 44, 48 og 50. Det sker som sædvanlig ved at indbetale 63 kroner på

REG. NR.: 4710 KONTONR.: 36 31 23 39 10 I DANSKE BANK

(Du skal huske at skrive dit navn samt nummeret på det blad eller de blade, du betaler for, i meddelelsesfeltet, ellers kan vi ikke identificere din indbetaling, og det kan på lidt længere sigt have betydning for dit eventuelle abonnement!)

og sende en mail til

fontain@eskapisme.dk

med din adresse samt oplysning om, hvilket nummer du vil have tilsendt.

Vi er jo altså så nået frem til

BATHOS NUMMER 50(!) JULI 2007

PRIS: 50,-

ISSN 1901-4112

Ansvarsløs redaktør: Erwin Neutzsky-Wulff
Layout: Camilla Brodersen
Tryk og distribution: Jesper Fontain

God aften i stuen! Du er velkommen (og det er dine halvtreds kroner også).

INDHOLD

Bathos – de første 50 numre 2
Valeria 5
Transcendens for dummies 23: Bina 24
Kronik 36
Don’t Open Till Christmas 42
Whipping therapy 45
Transcendens for dummies 24: Chokhma 46
Still going strong! 61
Cult of the Cobra 62
Night of the Ghouls 65
Battleground 69
Længere artikler i Bathos 1-50 72
Har du læst? 77

+ 16 siders tillæg!

BATHOS 50 udkommer mandag den 7. august!

Bathos 50