Bathos handler ikke kun om transcendens

 

Bathos handler ikke kun om transcendens

Med de bebudede holocausttegninger står antisemitismen atter i fuldt flor, som man dog ellers ikke skulle tro, nogen intelligente mennesker ville vedkende sig længere. Og ikke bare, hvad angår jøderne, men i måske endnu højere grad rettet mod den arabiske verden.

At Islam ligesom jødedom (og kristendom) er en semitisk religion, kan jo næppe betvivles, selv ikke på en tid, hvor ignoranter som Søren Krarup af en eller anden grund er kommet til det resultat, at Islam skulle være mere ”udansk” end kristendommen – den eneste ”danske” religion er mig bekendt asatroen, som vist ikke så mange bekender sig til længere (selv om nazisterne var meget glade for runer). En erkendelse af, at vi hovedsagelig skylder Islam bevarelsen af den antikke arv, der efter den middelalderlige kristendoms fald lagde grunden til renæssance, oplysningstid og demokrati, skal man naturligvis ikke forvente af folk med en mellemskolebaggrund.

Men tænk så på, hvordan vores moderne samfund ville se ud i dag uden den semitiske ånd – man kan med god grund spørge sig selv, hvorfor alle store filosoffer, videnskabsmænd og kunstnere synes at have været jøder. Forklaringen er imidlertid ikke, at de er et eller andet ”herrefolk”, men skal søges i den jødiske tradition.

Jøden er kort og godt født med en kulturel sølvske i munden, som man godt kan misunde ham, men så meget mere uanstændigt bliver det, når et sådant fideikommis misligholdes. Bagatelliseringen af holocaust er og forbliver historiens nedrigste løgn, men det er vigtigt at erindre sig, at det jødiske folks storhed ikke er funderet alene i dets lidelseshistorie, men i den kendsgerning, at det som måske det eneste af alle forfulgte folkeslag ikke er blevet forrået af denne forfølgelse, men er forblevet ikke blot sin Guds, men hele menneskehedens lidende tjener.

Denne ganske enestående styrke og integritet skal søges i det messianske håb – de kristne tror, Messias kom for to tusind år siden, og har myrdet i hans navn lige siden. Staten Israels ledere gør altså klogt i at læse, hvad anføreren af de hjemvendte jøder fra det babyloniske fangenskab fik at vide: ”Dette er HERRENS ord til ZERUBBABEL: Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers HERRE” (ZAKARIAS 4,6).

Hver dag citeres nationalistiske fanatikere på begge sider, men hvor er de rabbinere, der er Israels sande stemme? Indtil vi hører den, vil den idiotiske antisemitisme blot fortsætte med at brede sig. Idiotisk, fordi problemet ikke er, at OLMERT og MELCHIOR er jøder. Problemet er, at de er dårlige jøder.

SE ANDET POLITISK STOF I BATHOS!

Bathos handler ikke kun om transcendens