Bathos 53

 

Bathos 53

HJERNEN må nu formodes at være på gaden inden for en måned, hvilket skulle gøre det muligt for læserne at udforske dens ikke ubetydelige potentiale som transcendensmiddel. Der er som bekendt tale om det hidtil største skønlitterære værk fra min hånd, og – selv om det som altid kan læses som en (meget lang) knaldroman – også det mest esoteriske.

Med sin seksdimensionale verdensmodel bryder det med den traditionelle opfattelse af et budskab formidlet til en læser gennem en handling, idet sondringen mellem forfatter, læser og hovedperson reelt forsvinder. Vejen ind i bogen skulle dermed have mulighed for at blive en vej ind i den verden, den beskriver, for læseren.

Dette kræver ikke overraskende en noget anden læsemåde end den umiddelbare. Det vil vi gerne hjælpe ham med i de følgende afsnit af TRANSCENDENS FOR DUMMIES.

Bathos 53

 

De filminteresserede (som der nok er en del af blandt vore læsere) kan se frem til en gennemgang af syv klassikere fra den herhjemme stort set ukendte guldalder inden for den mexicanske gyserfilm, der begyndte med EL VAMPIRO i 1957 og endte i 1961 med LA MALDICION DE LA LLORONA. Også her er der tale om en rejse ind i et mystisk univers – næppe nogen film fortjener i højere grad betegnelsen surrealistisk – og så var de så voldsomme og erotiske, at den tresserbølge, de inspirerede, virker ganske tamme i sammenligning!

Ellers er der de sædvanlige kommentarer til mere eller mindre aktuelle begivenheder samt prædikener for de omvendte. Efter nu et halvt hundrede numre har BATHOS fået en trofast læserskare, som vi vil bestræbe os på fortsat at underholde og oplyse, irritere og forkæle.

Bathos 53

En fast læserkreds, der støt udvides, er det solide grundlag, der gør det muligt for et tidsskrift at eksperimentere, udvikle sig og blive bedre, ikke mindst fordi det giver redaktøren lyst til at gøre noget ud af det. Det hjælper også, at det efterhånden betaler en stor del af hans regninger. BATHOS er nemlig ikke (helt) gratis – du får det, som du sikkert efterhånden har opdaget, ved at indbetale 63 kr. på

REG. NR.: 4710 KONTONR.: 36 31 23 39 10

i Danske Bank – husk at skrive DIT navn og det nummer af BATHOS, du ønsker, i meddelelsesfeltet – og sende en mail til

fontain@eskapisme.dk

med din adresse samt oplysning om, hvilket nummer du vil have tilsendt.

Ansvarsløs redaktør: ERWIN NEUTZSKY-WULFF
Layout: CAMILLA BRODERSEN
Tryk og distribution: JESPER FONTAIN