Transcendens for dummies 29

 

Transcendens for dummies 29

Efter den indledende filosofiske dialog får læseren en slags grundkursus i GEMATRI, idet de første 17 talværdier gennemgås for ham. Lad os se lidt på dem.

1

ALEPH, FOKALPUNKTET, hvorigennem ansigtet på jødernes tyregud anes. Dets lyd er intet, ånde, ånd.

”Det er begyndelsen, det er før begyndelsen. ’Begyndelse’ (BERESHITH) begynder, som du ved, med B.”

2

BETH er Boligen i betydningen Inkarnation, i bogstaveligste forstand BETH-EL. Dette er animistisk tankegang.

I totemismen BLIVER ånden tingen. I animismen BEBOR den sin genstand.

Dette hænger ligeledes sammen med forestillingen om en sjæl som udtryk for en begyndende dualisme med baggrund i den kommunikative udvikling. Det kan ses som et YODH med landingsbane.

YODH er som bekendt det første bogstav i TETRAGRAMMATON og således Guds første manifestation. LIVE LONG AND PROSPER er et YODH, foreslået af LEONARD NIMOY, som havde gået i YESHIVA.

THE VULCANS er det jødiske folk positivt fortolket som vogtere af en fornuft baseret på mystik (THE FERENGI er den – stærkt antisemitiske – negative tolkning). I THE MOTION PICTURE virker de nærmest russiske (ligesom THE KLINGONS er japanere, og THE ROMULANS – selvfølgelig – romere) en indrømmelse til romantikken omkring den jødiske SHTETL (som i FIDDLER ON THE ROOF).

YODH er endvidere YADH. ”Skyggen af en hånd” hentyder altså til BETH.

3

GIMEL nedstammer fra et ideogram (forestillende en kamel) der repræsenterer roden GAMAL, som antyder et forhold imellem IDEINDHOLDET i de to første bogstaver. Senere kommer det til at betyde ”gengældelse”, som udtrykt i navnet GAMALIEL, guden er min (det vil sige til mig) gengældelse.

Denne talværdi muliggør egentlige ord. Det grundlæggende er BO, ”gå ind i”, hvis betydning i denne sammenhæng er temmelig indlysende (sammenlign gennemgangen af akkusativ i BATHOS 52, side 16-18).

Et andet gennemgående udtryk for dette forhold er som bekendt FADER-SØN (se Joh.14,9-11 og TO PNEUMA TES ALETHEIAS, dvs. den AKTUALISEREDE ånd) og ABH, Fader, har da også denne talværdi. Som BETH ALEPH (”åndens bolig”) udtrykker DESCENDENS, udtrykker ALEPH BETH (”boligens ånd”) TRANSCENDENS som repræsenteret ved den himmelstræbende stængel EBH.

4

LÆS VIDERE I BATHOS 53!