Alting stiger!

 

Alting stiger!

Undtagen BATHOS. Sådan har det i det mindste været i de snart fire år, bladet er udkommet.

Desværre gælder det ikke produktionsomkostningerne, der i løbet af denne periode på det nærmeste er blevet fordoblet. Men BATHOS er heller ikke længere det samme.

Hvad man i 2003 gav en halvtredser for, var 64 sider med filmomtaler, redaktøren skrev i sin fritid. Der var ikke noget pænt farveomslag – faktisk var der slet ikke noget omslag, hvilket resulterede i, at bladet ret hurtigt faldt fra hinanden.

I dag er bladet på 80 sider – det er med andre ord blevet 25 % større. Dertil kommer, at læseren nu i tillæg til anmeldelserne får en del andet stof, heriblandt politiske kommentarer og satire – sagt på en anden måde: stort set alt, hvad jeg skriver ud over bøgerne, kommer i BATHOS, så man ikke behøver at støve rundt på avislæsesalene efter det.

Foredrag og optræden annonceres i reglen i god tid sammesteds. Og når der kommer en ny udgivelse, er det der, du vil kunne finde de noter, ordforklaringer, kommentarer, litteraturhenvisninger, og ikke mindst illustrationer, der ikke var plads eller råd til i bogen.

AND THAT’S NOT ALL! Bladets ikke mindst esoteriske artikler behandler det stof, der henvender sig til et endnu mere begrænset publikum end forfatterskabet, der trods alt udkommer på et stort, kommercielt forlag.

Disse artikler kan naturligvis på ingen måde erstatte dette, og de kan vel også strengt taget undværes. Men har man brug for lidt hjælp, er det i BATHOS, man kan finde den.

Det er da også ved at udvikle sig til et regulært undervisningssystem. Et er således, at der nu med hvert nummer følger en DVD med to film, du under normale omstændigheder ville give en hundredekroneseddel for stykket – noget andet, at dette medium giver mulighed for en anden form for undervisning, der måske i første omgang blot vil være videooptagelser af den aktuelle foredragsrække, men som vi formodentlig med tiden vil kunne gøre mere filmiske ved indføjelse af billedmateriale.

Dette materiale vil så ligesom filmene følge gratis med BATHOS – problemet er bare, at med DVD’ER og mærkater og lommer er fremstillingsprisen igen sat kraftigt i vejret. Hertil kommer, at en forsvarlig realisation af alt dette ikke længere er en fritidsbeskæftigelse.

Jeg må altså afgøre med mig selv, om jeg vil bruge den tid, der ikke er optaget af mit forfatterskab, til at skrive pornografiske noveller under pseudonym eller BATHOS – i begge tilfælde skal det medvirke til at betale huslejen. Jeg har så taget den skæbnesvangre beslutning at sætte prisen op med en tier til 60 kroner, begyndende med det næste nummer.

Som den skarpsindige læser vil kunne regne sig frem til, betyder dette, at du fra nummer 58 skal sætte 73 kroner ind på bladets konto, hver gang det udkommer – har du betalt forud, må du selv regne restbeløbet ud. Et eller andet sted er det naturligvis ærgerligt.

En halvtredser var sådan et pænt beløb. Men urimeligt er det vel ikke.