Bathosakademiet

 

Bathosakademiet

Verdenshistorier er blevet populære – måske opfattes de som en form for Reality. Ligesom leksika optræder de gerne som imposante flerbindsværker illustreret med postkort fra Nationalmuseet og skrevet af Dettes kustoder med ærefrygtindgydende akkuratesse og mangel på fantasi – den perfekte gave til konfirmanden, der som regel i det nærmeste antikvariat vil være i stand til at omsætte dem til udbetalingen på den nyeste spilkonsol.

Også mere personlige udgaver florerer dog, ofte skrevet af højskolelærere med et passende respektløst forhold til historiske personer, som ikke formodes at have været socialdemokrater. De har således alle det tilfælles, at de andagtsfuldt beskriver menneskets og den historiske udvikling.

Denne er med andre ord lige så allestedsnærværende som Gud i de tilsvarende for omtrent et århundrede siden, hvor verdenshistorien med mindre korrektioner kunne anskues som Hans plan med Junior som den begivenhed, som alt, hvad der gik forud, nødvendigvis måtte pege frem imod (eller gå til grunde som Hans uafvendelige straf over Ægypten, Sodoma og Rom) og hvad der kom efter, tilsvarende være funderet på. Derimod har jeg aldrig været i stand til at konstatere den i sagens aktstykker, og jeg er derfor efter moden overvejelse nået frem til det resultat, at den hovedsagelig findes i tolkningen af disse.

Det er en af grundene til, at jeg har valgt at åbne BATHOSAKADEMIET med en fuldstændig gennemgang af verdenshistorien. En anden er, at en sådan vil være et praktisk skelet at hænge de øvrige discipliner op på. Hvis der er stemning for det, vil Chresteria sideløbende afholde mytologiske læsninger.

Vi starter lørdag den 27. januar klokken 15, og det foregår som sædvanlig i DEN GAMLE SKOLE I VINSTRUP, 20 kilometer nord for Randers. Derefter bliver det den første lørdag i hver måned (dog naturligvis ikke februar).

Prisen er 100 kroner pr. gang, men som alle senere kurser er det gratis for dem, der abonnerer på BATHOS (eller ved forevisning af det SIDST UDKOMNE nummer). Hvert foredrag vil endvidere blive optaget på video og lagt ind på en DVD, der følger gratis med det næste nummer af bladet.

Med Venlig Hilsen

Erwin Neutzsky-Wulff