Bathos 65

 

Bathos 65

Som trofaste abonnenter – hvoraf der lykkeligvis er en del – vil vide, begyndte BATHOS som et filmmagasin. Snart var der dog kommet så mange læsere til, der snarere så bladet som en kaminpassiar med redaktøren, som de kendte fra mere seriøse udgivelser, at det også i høj grad begyndte at beskæftige sig med et emne, der stod disses hjerte nær, muligheden for at opnå religiøse erfaringer, samtidig med at formatet meget naturligt fristede til i større udstrækning at tage dette sigte med spredehagl.

BATHOS blev dermed en ikke ganske tilfældig blanding af aktuelt og nostalgisk, esoterisk og pornografisk, og dette nummer er naturligvis ingen undtagelse. I juli måned fik jeg en BLOG på Kristeligt Dagblad, og selv om næppe nogen af hint organs læsere begreb en brik af mine overvejelser omkring religionens væsen, er dette nok ikke tilfældet med det nærværende.

Jeg skrev sideløbende på en erotisk roman til en engelsk betalingsside, som man altså strengt taget kan læse der. Medlemskabet koster imidlertid 30 dollars (170 kroner) om måneden, og så fandt jeg det rimeligere, at dette udmærkede blads læsere fik den gratis med.

Hertil kommer det første kapitel af ADAM HART VENDER TILBAGE, der udkommer til efteråret, samt en DVD med to klassiske film med BARBARA STEELE og SKIPPER SKRÆK. BATHOS vil også i fremtiden være at finde på hylderne i FANTASK, hvor det koster 60 kroner. Skulle du imidlertid foretrække levering til døren og ønsker at sikre dig, at det ikke når at blive udsolgt, inden du får dine svedige fingre i det, kan du gøre dette ved at indbetale 73,50 på

REG. NR. 4710 KONTONR. 36 31 23 39 10

i Danske Bank. Ved samme lejlighed skal du huske at skrive dit navn og nummeret på det BATHOS, du vil have, i meddelelsesfeltet. Endelig skal du sende en mail til

fontain@eskapisme.dk

og fortælle, hvilket nummer du har betalt for og derfor gerne vil have tilsendt, samt hvor det skal sendes hen. Dette er specielt vigtigt, da mange køber et ekstra eksemplar som en del af deres pensionsopsparing. Bladet stiger trods alt typisk i løbet af et par måneder flere hundrede procent i antikvarisk værdi.

Hvis du altså skriver nummer 65 to gange, har du ikke betalt for nummer 66. Og husk så: HVIS DU ABONNERER OG IKKE HAR BETALT FOR TO UDKOMNE NUMRE, FÅR DU IKKE FLERE!

Ansvarsløs redaktør: ERWIN NEUTZSKY-WULFF
Layout: CAMILLA BRODERSEN
Labels: RENE JENSEN
Tryk og distribution: JESPER FONTAIN

INDHOLD

Leder 2
Adam Hart vender tilbage 4
Barbara Steele 14
Blog I 16
Leona I 27
Blog II 48
Blog III 61
Abeste profani! 70
Popeye 72
The Earth Dies Screaming 75
Månedens DVD 79

DVD

Nightmare Castle
The Ghost
Popeye
Kristendommen

BATHOS 65 UDKOMMER 1. AUGUST!