Gamle numre af Bathos til salg!

 

Gamle numre af BATHOS er som bekendt så sjældne som hønsetænder, men af og til kan man da være heldig. FANTASK har således stadig samtlige numre fra og med 60 til salg til 60 kroner stykket, og som en særlig lækkerbisken er det muligt sammesteds at rekvirere nummer 41 til en halvtredser! Derudover kan man på

http://groups.google.com/group/dk.marked.privat.blad+bog

yderligere skaffe sig numrene 15, 18, 19, 24-29, 55 og 56. Her skal du af med 150 kroner, hvilket er 50 kroner under katalogprisen.