Bathos 84

 

Bathos 84

”Everybody loves a mystery,” siger englænderne, og det kan man næppe være uenig i. ”A mystery” betyder også en kriminalroman, men ikke mindst er kriminalgåder fra det virkelige liv populære.

Hvem var Jack the Ripper? Hvem stod bag mordet på Kennedy?

11. september? Så er der de mysterier, hvis mulige løsning antyder det overnaturlige, eller som forventes at have en naturlig forklaring, der blot endnu ikke ligger inden for videnskabens erfaringsområde.

Er det for eksempel en kendsgerning, at vi modtager besøg fra rummet? Mange vil nok opfatte denne præokkupation med det uforklarlige som eskapistisk, men man kunne også vende det om og se den som en – uhyre konstruktiv – anelse om, at vi lever i en lille verden adskilt fra en større af et slør, der af og til brister og lader os ane, at vi ikke er alene eller ved alting.

Som professionelle bekendere har forfattere ikke mange hemmelige laster. Jeg har dog en: Fra jeg var et ganske ungt menneske, har jeg gennempløjet alt, hvad jeg har kunnet få fingre i af bøger om uopklarede forbrydelser og fantastiske fænomener.

Det har således været nærliggende for mig selv at forsøge mig, men jeg er af den ene eller anden grund aldrig nået frem til det, og her i mit tresindstyvende år må jeg nok konkludere, at det er nu eller aldrig. Noget helt andet er så, hvad jeg eventuelt kan tænkes at bidrage med til en i forvejen så velbesøgt genre.

Jeg må for det første svare, at jeg trods alt har beskæftiget mig med det overnaturlige på den ene eller anden måde i over fyrre år. Hertil kommer den anke, som jeg ofte har imod denne form for litteratur, at den enten er for godtroende eller det modsatte.

Disse bøger forekommer mig således for en stor del at falde i en af to kategorier. På den ene side er der den sensationalistiske, der rask væk godtager ethvert vidneudsagn og enhver teori, på den anden den sammenbidt skeptiske, der udelukkende synes at have til formål at eliminere alt, hvad der strider mod den officielle forklaring.

Ofte synes de ærlige bestræbelser på at finde frem til sandheden i det enkelte tilfælde at strande på et af disse to skær. Dermed forsvinder naturligvis også fornøjelsen ved at løse gåden for såvel forfatter som læser – hvem gider en krimi, hvor man på forhånd kender morderen?

Bathos 84

I dette blads artikler vil det gå temmelig hårdt ud over mange af konspirationsteoretikernes yndlinge, mens andre fænomener vil blive betragtet som velunderbyggede, selv om de strider mod, hvad vi plejer at kalde ”den sunde fornuft”. I hvert enkelt tilfælde er de forskellige teorier blevet bedømt ud fra bevismaterialet, så vidt forfatterens evner og viden rækker, og hvor en holdbar sådan forekommer ham at mangle, har han selv forsøgt at levere den.

Først og sidst har han dog bestræbt sig på at gengive sagens akter så sobert og levende som muligt, og derved forhåbentlig gjort det muligt for læseren selv at gætte videre. Hvor meget klogere han er blevet efter endt læsning, er nok ikke så lige til at sige, eller hvor meget klogere vi generelt bliver, når vi søger en forklaring på det uforklarlige.

Det eneste helt sikre er, at vi vil blive ved med at prøve. Hvis dette eller andre af de emner, dette blad behandler, interesserer dig, skulle du måske prøve et par numre.

Blandt andet vil du i bladet og på den indlagte DVD finde film og tegneserier, der er i public domain, hvilket dog ikke gør dem mindre interessante (men holder redaktøren ude af spjældet). For øjeblikket er det ADVENTURES INTO THE UNKNOWN, forløberen for EC COMICS, der må holde for.

I denne måned præsenterer BATHOS BIO en KARLOFF DOUBLE-BILL: THE TERROR & ISLE OF THE SNAKE PEOPLE! Du kan også finde anmeldelser af andre underlige film. Du får bladet blot ved at sende en mail til

fontain@eskapisme.dk

og gøre opmærksom på, hvilke numre du vil have tilsendt – eventuelt, at du ønsker at modtage bladet fast. Derudover skal du for hvert nummer indbetale 76 kroner (60 kroner + porto) i Danske Bank på

REG. NR. 4710 KONTONR. 36 31 23 39 10

idet du i meddelelsesfeltet gør opmærksom på, hvem du er, og hvad du betaler for. Du kan dog også købe bladet i FANTASK.

Ansvarsløs redaktør: ERWIN NEUTZSKY-WULFF
Administration og regnskaber: CHRESTERIA NEUTZSKY-WULFF
Tryk og distribution: JESPER FONTAIN
Layout: CAMILLA BRODERSEN
Labels og menuer: RENE JENSEN

INDHOLD

Leder 2
Tale of Terror 4
The Hungry Horde 10
Jack the Ripper 22
Circle of Danger 46
The Night Caller 49
Gritos en la Noche 53
El Secreto del Dr Orloff 56
The Day the Earth Stopped 58
Night of the Living Jews 60
JFK 62
Get happy 76
Næste nummer 78

DVD

1. The Terror
2. Isle of the Snake People

UDE 4. FEBRUAR!