Spørgsmål til Menneskets afvikling

 

MENNESKETS AFVIKLING er ikke blot mit faglitterære hovedværk (og en uundværlig COMPANION PIECE til DET OVERNATURLIGE) det er også det mest komprimerede. Der vil derfor ganske naturligt opstå spørgsmål til det, som det vil være naturligt at besvare i BATHOS.

Faktisk vil dette ud over A CENTURY OF HORROR være bladets hovedformål, som jeg ser det, i hele 2009! Spørgsmålene kan stiles til brevkassen på enw.dk og vil blive besvaret i BATHOS. Det skal dog understreges, at kun konkrete spørgsmål besvares – altså ikke henstillinger, der typisk begynder med: Jeg vil gerne høre noget om …