Bathos 88

 

Vi kender denne nye adelsmand som den intellektuelle – godt nok har vi ikke selv nogen af dem. Kromosomerne blander kortene godt, og derfor kan han for så vidt opstå i et hvilket som helst socialt lag.

Som regel er det umuligt for ham at forstå, hvorfor han ikke deler sine medmenneskers kloge egoisme, og hvorfor han i modsætning til dem frygter dådløshed mere end død. Vi kalder ham gerne ”venstreorienteret”, eftersom feudalismens idealer i dag kun lever videre i socialismen.

Om han spiller rollespil eller læser Neutzsky-Wulff, er måske i bund og grund en tilfældighed, for denne nye elite har endnu ikke fået selvbevidsthed. Og dog er det i hundredvis af krigeriske generationers blod, der ruller i hans årer og forstyrrer hans borgerlige søvn – vel at mærke fra dengang, krigen var ære og ikke myrderi, og ridderen var bondens slave, ikke på grund af noget statsligt diktat, men i kraft af sin natur.

MENNESKETS AFVIKLING, s. 473

Dette og de følgende numre af BATHOS være hermed tilegnet blomsten af Danmarks ungdom – også selv om den stadig er en WALLFLOWER. De kan som sædvanlig rekvireres ved henvendelse på

fontain@eskapisme.dk

hvor vores salgschef sidder parat til at afskibe de begærede eksemplarer – naturligvis ud fra den forudsætning, at du er indstillet på at indbetale den ubeskedne sum af 77 kroner (60 kroner + porto) i Danske Bank på

REG. NR. 4710 KONTONR. 36 31 23 39 10

samt i det dertil indrettede meddelelsesfelt gør opmærksom på, hvem du er, og hvad du betaler for, så du ikke kommer på den sorte liste efter to ubetalte numre!

Ansvarsløs redaktør: ERWIN NEUTZSKY-WULFF
Administration og regnskaber: CHRESTERIA NEUTZSKY-WULFF
Tryk og distribution: JESPER FONTAIN
Layout: CAMILLA BRODERSEN
Labels og menuer: RENE JENSEN

INDHOLD

Leder 2
Den historiske afvikling 4
Indlæg 22
Svanekebladet 24
Transcendensens teknik 26
Before I Hang (1940) 31
King Dinosaur (1955) 34
Zombies of Mora Tau (1958) 37
Mesopotamien for dummies 12 40
The Blind, the Doomed … and the Dead 52
Kronik 61
Ude 15. april 66
The Ghost Breakers (1940) 68
The Brute Man (1946) 70
I Vampiri (1956) 72
Blood of Dracula (1957) 73
I Was a Teenage Frankenstein (1958) 76

DVD

1. Werewolf in a Girls’ Dormitory
2. Werewolf of Washington
3. Virtual Dominatrix 1.5

BATHOS #88 ER PÅ GADEN 6. MAJ!