AAGE OG TROLLI

 

Til forfatteren Erwin Neutzsky-Wulff.

Som gammel Neutzsky-Wulff-læser vakte det naturligvis min interesse, da jeg forleden på biblioteket faldt over en række titler, der bar Deres efternavn, Neutzsky-Wulff, og som endda skulle behandle okkultismen. Dog var bøgerne tilsyneladende ikke forfattet af Dem. De skulle derimod være forfattet af en Aage (Åge) og Trolli Neutzsky-Wulff og i perioden 1962 til 1967. Såvidt jeg véd, er det jo før Deres debut i 1971, så jeg formoder, at der, i det mindste for Aage Neutzsky-Wulffs vedkommende, er tale om ældre slægtninge – man kunne jo formode, at ånden er stærk i Deres familie. I øvrigt mindes jeg også at have set en novelle i en dansk børnebog forfattet af en Neutzsky-Wulff, som ikke var Dem, men jeg husker ikke om det var denne Aage Neutzsky-Wulff.

Måske kunne De opklare, om nogle af disse forfattere er Deres relaterede, og vigtigst, om der er okkult lærdom at hente i disse »Neutzsky-Wulffske« værker?

I ærbødighed,
Hjalmar Christensen

Postscriptum:
Det er mit håb, at det stadig vil være muligt at høre Dem holde foredrag i København og omegn på trods af, at De er flyttet til Jylland.

 


 

SVAR

 

Kære Hjalmar Christensen.

Der er (var) to skrivende Neutzsky-Wulff'er udover mig. Den ene var min far, Aage Neutzsky-Wulff (1891-1967). Om han var forfatter eller ej, kan diskuteres, han udkom i det mindste kun på eget forlag. En smagsprøve (fra 1954):

Vandre om i Ringheds Kaabe –
drikke Smertens sidste Draabe –
medens Skæbnen siger: Taabe!
du har intet mer at haabe.

Den anden var en af hans talrige koner, Trolli, som uvist af hvilken grund insisterede på at beholde hans navn efter skilsmissen, og altså i øvrigt skrev børnebøger, blandt andet en serie om hunden Skot, som vist stadig kan findes på visse børnebiblioteker. Om Ånden er stærk i min familie, kan man måske slutte ud fra ovenstående »digt« samt min halvsøster Vita Andersen, som opnåede en vis notoritet i firserne med minimalistiske selvbiografier. Den »okkulte lærdom« i min fars bøger er rent antroposofisk, så måske skulle man læse Rudolf Steiner selv, hvis man har de tendenser, ligesom næppe heller nogen ved sine fulde fem kunne finde på at læse Rune Engelbreth Larsen.

Jeg holder stadig foredrag for vast amounts of money – du kan jo prøve at overtale dit lokale bibliotek ...

I al venskabelighed,
Erwin Neutzsky-Wulff