COMING ATTRACTIONS: UFO

 

Kære Erwin.

Hvor lander denne guddommelige UFO henne. Vil gerne være med til at modtage den.

Ærbødigst en UFO-naut.

Bent Staalhøj
Filmoperatør i Filmhuseet

 


 

SVAR

 

Kære Bent!

UFO is coming to a book-store near you! Som nogen sikkert har gættet, drejer det sig om min næste roman, fjerde og sidste del af den halvfemser-tetralogi, der begyndte med 2000 og fortsatte med Verden og Døden.

Hvor 2000 beskæftigede sig med Livet (eller snarere begrebet Liv) i videste forstand, Verden med Verdenshistorien, og Døden med Politikken, har sidste bind Religionen som sit emne. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i, hvad en af personerne kalder »den eneste levende religion« i det tyvende århundrede, i den forstand, at dogmerne opleves.

Næppe nogen kristen modtager længere besøg af engle, mens de sidste dages ufologer efter sigende regelmæssigt får free rides. Hvis man vil vide noget om en kultur, må man sætte sig ind i dens mytologi, og UFO-myten er et fascinerende tværsnit af vor tid.

Der er selvfølgelig det uundgåelige forsyn og de lige så uundslippelige things that go beep in the night. Men der er også den grundlæggende mistillid til regeringen, så at dens påståede cover-up går i direkte forlængelse af Kennedy-mordet og gener i tomater.

Endelig er der de umiskendelige erotiske overtoner, idet den klassiske »abduction« fremstår som en krydsning mellem lægeundersøgelse, tortur og seksuelt overgreb, en slående parallel til de prøvelser, den vordende shaman udsættes for i åndeverdenen. Pointen er naturligvis, at vi måske langt bedre vil være i stand til at forstå, hvad religion er, ved at studere disse tilfælde, end ved at lytte til præstens prædiken eller læse om Ægyptens guder.

UFO er mange ting. Den er en så vidt muligt fuldstændig analyse af UFO-fænomenet, komplet med udenjordiske eksperimenter og Men in Black.

Undervejs stiller den spørgsmål som: Hvad er religion? Hvorfor går bestemte temaer igen i mytologien?

Hvad er virkelighed, hvor kommer den fra, hvem fremstiller den? Er vi strandede guder eller gensplejset kvæg?

Blandt svarene finder vi en livsform, der er så fremmedartet, at ingen science-fiction-forfatter endnu har været vanvittig nok til at foreslå den. Men først og sidst er den forhåbentlig en 700-siders edge-of-the-seat-historie. Mere – as they say – skal ikke her røbes ...