TRANSCENDENS OG DEN NYE SKOLE

 

Goddag Erwin.

The Official Erwin Neutzsky-Wulff Site! – det lyder spændende, der kommer forhåbentligt også til at sker mere end på den gamle ENW-site ;-) og i øvrigt tillykke med det kommende bryllup.

Nu til mine spørgsmål: Igennem dit forfatterskab beskriver du flere af vejene til transcendensen; de tre vejvisere, fobien, anankasmen, fetich og sensorisk deprivation. Inden den vordende mystes er nået så langt skal forståelsen af det Mytologiske sprog også være på plads, koane(r)n(e) skal løses. Alt i alt en længere vej igennem(igen og igen) en stører del af verdenslitteraturen, religiøse skrifter, AME-associationer o.s.v. Når man så efter et – l æ n g e r e – studie, tror og føler at man har forståelsEN og begynder at rigge et adytum til i kælderen, så er det at et spørgsmål melder sig: Har man overhovedet en chance for at transcendere, eller må man lade det blive på et teoretisk plan, når man er »uhelbredelig« rask?

For du skriver i Magi: »Mystagogen skelner gerne mellem fem mennesketyper i relation til sin udvælgelse af myster:

1. Curiosus
2. Docilis
3. Vocatus
4. Electus
5. Domus

(...) man bliver i sin skuffe livet igennem, hvad fanden man så gør.« (sic eller suk!)

Ikke fordi at tiden i selskab med Vergilius, Dante, Blake – eller dig, for den sags skyld – er kedeligt; men det kunne være rart at vide om man havde en mulighed for at:

»… og en Drik jeg fik
af den dyre Mjød,
østes med Odrører.

Da blev jeg fyldt med frodig Visdom,
fik Vækst og Veltrivsel;
Ord blev til Ord
og avled nye,
Værk blev til Værk
og virked nye.«
(Hávamál)

Du beskriver også for det meste et lærer/elev forhold, i forbindelse med transcendensen. Er det formålsløs at prøve sig frem som den ensomme Solitarius »… siddende på en spisestuestol med lukkede øjne.« eller skal man ud og finde en ligesindet og »opbygge et fælles begrebsapparat.«?

Til sidst et nok meget almindeligt spørgsmål: Bliver Okkultisme & Magi genoptryk på noget tidspunkt, evt. med et tillæg? Bibliotekernes eksemplar er for det meste – sporløst forsvundet – og de antikvariske koster en formue, og det er snart kun den gode vilje og en klat lim der holder dem sammen.

På forhånd tak.
Mvh Kristian Bøge

 


 

SVAR

 

Goddag Kristian.

You're my first customer. Den væsentlige forskel på den gamle og nye ENW-site er naturligvis, at den nye er ENWs site. Med den gamle havde jeg ikke stort andet at gøre end at prøve at forhindre min forlægger i at anlægge sag mod diverse over- og undersættere.

Dine overvejelser er naturligvis ikke så ualmindelige for en ENW-læser, so I'll cut to the chase: »Do I stand a chance?« I mange år var der kun to muligheder, hvoraf den sidste i grunden slet ikke var nogen mulighed overhovedet.

Enten klarede man sig, så godt man kunne, med O&M (også kaldet »Mystagogik for Dummies«) eller også modtog man regulær undervisning (læs: indvielse) fra Forfatteren. Det sidste har jeg ALDRIG givet mig af med (uanset hvad diverse Falkenberger og -torper ynder at påstå).

Og det første kan, som man vil forstå, let blive for lidt. Jeg øjner nu en gylden middelvej.

Muligheden ligger naturligvis i, at »Den Gamle Skole«, som vi – guderne skal vide, hvordan – har approprieret, bliver Den Nye Skole. Der er faktisk forskel på at læse om disse ting og at diskutere dem.

På samme måde er der forskel på at have en lejlighed til sin rådighed, hvor der til nød kan presses 20 mennesker ind, og en sal med (anslået) plads til 200. Det første er selskabelighed, det andet undervisning.

Men er det da ikke en fordel med små klasser? Jo, måske, hvis jeg havde tid nok.

Det har jeg ikke. Derfor har jeg heller aldrig alvorligt overvejet at undervise før nu.

Indtil videre vil undervisning på denne skala være begrænset til sommerhalvåret, eftersom vi endnu ikke har mulighed for at varme det gamle gymnastikhus op. Det vil sige, at vi i vintermånederne er nødt til at begrænse os lidt, 30-40 deltagere, oplæsning af UFO (som trods alt er min hidtil mest esoteriske roman) og en rask gennemgang af O&M. Dette kursus er jo allerede startet.

Hvad angår dette med at gå glip af begyndelsen: Hvis vi skal have dette her op at stå, er vi nødt til at lukke folk ind efter forestillingens begyndelse. Det »lille hold« vil altså blive opfordret til at reklamere, så vi så vidt muligt kan få fyldt salen op til sommer.

Det vil naturligvis betyde resumeer til nye medlemmer af oplæsningsholdet og en »blød« start på den »okkulte« undervisning. Senere kan vi tage fat på de mere spændende ting, det, jeg plejer at referere til som den »anden procent«, idet den første er den, jeg hidtil har dækket i mit forfatterskab.

Den anden procent har jeg indtil videre ikke røbet for noget levende menneske. Det har der været flere grunde til.

Uden mulighed for reel undervisning er det simpelt hen for farligt. Inderkredsen i Faklen er et godt eksempel.

Som jeg plejer at sige: Det værste, der kan ske, er, at der ikke sker noget, men derfor kan det alligevel være en minor aggravation at have en curiosus som Rune Engelbreth til at rende rundt som reserve-Neutzsky-Wulff. Jeg svor dengang, at jeg ikke gad have folk, der var dumme nok til at købe hr. og fru Larsens act, rendende, men tømmermændene er vist efterhånden ved at være så svare i den lejr, at det næsten er synd.

Så også folk med røde ører er altså velkomne – men så skal de også være meget røde! En anden grund er selvfølgelig, at samme anden procent er den, der går lidt ud over filosofi-pensum på Århus Universitet, og derfor også er en smule mere effektiv.

Hvad koster det så? Ja, det koster jo altså billetten til Vinstrup, medmindre I er trænede fodsportsfolk (og – eventuelt – svømmere).

Så længe tvangsauktionen ikke er umiddelbart overhængende, må det vist være det rimelige. Og hvis den bliver det, nåja, så kan eventuelle bidrag jo blive helt overskuelige, når de bliver fordelt på et par hundrede høveder.

I første omgang skal vi have det her til at virke. Det er for godt til andet. Jeg håber, denne skamløse reklame for Vinstrup Super Duper Transcendensmarked i det mindste har indgydt dig håb om et positivt svar på dit skælvende spørgsmål ...

Hilsen Erwin

PS: Ideen med at genoptrykke O&M har været oppe at vende. Problemet er (blandt andet), at de mange illustrationer, som ifølge dagældende lov var så temmelig gratis, nok ikke er det mere. Denne diskussion har så vekslet med overvejelser om at skrive noget nyt ...