KAN FAUST UPLOADES?

 

Angående »stjæl-bøger-fra-biblioteket« snakken... Kunne De ikke eventuelt uploade et helt værk her på enw.dk, som de tilsyneladende ikke længere tjener på (sagt uden at kende til forfatterens indtjeningsmønster overhovedet). Er der et slags forfatterskabets KODA? Ældre bøger som f.eks. Faust kunne vel uden gene for nogen ligge her?

En godhjertet og betalende Jesper Johansen

 


 

SVAR

 

Jeg kan forstå, at mine uforsigtige bemærkninger med hensyn til legaliteten af brugerbetaling, i visse sind har fået mig til at fremstå som en latter-day Scrooge, og det begynder langsomt at gå op for mig, hvor fuldstændig urealistisk et forhold folk i almindelighed har til det at være professionel forfatter. Jeg er dog ikke desto mindre lidt skuffet over, at man ikke er i stand til at indse logikken i, at den, der ikke kan leve af at skrive, nødvendigvis må holde op med at skrive.

Det er altså det, jeg må afgøre, hver gang jeg får min royalty og mine bibliotekspenge: Er der til huslejen? for ellers må jeg bruge min tid til at skrabe den ind på anden vis, og så er forfatterskabet afsluttet. Jeg tror næppe, der er noget menneske, hvad enten han bor hjemme, er på SU eller lønarbejder, der rigtig kan forestille sig, hvad det vil sige, hvert år at vente på at få at vide, om man kan holde sig i live et år endnu.

Ikke desto mindre må selv den mindst åndeligt bemidlede kunne sige sig selv, at hvis han i stedet for at købe bogen stjæler den på biblioteket, har han med et slag berøvet forfatteren begge hans overlevelsesmuligheder, det vil sige, han har gjort alt, hvad der står i hans magt for, at der ikke skal komme flere bøger af den forfatter, han foregiver at sætte så stor pris på. Så måske forstår man, at jeg er en lille smule træt af at høre, hvor synd det åbenbart er for visse læsere, at de skal undvære et par biografture for at holde deres yndlingsforfatter i live.

Jeg nærer ikke noget ønske om at tjene en krone mere, end er nødvendigt for at betale for det antal kalorier, de daglige sider kræver, og når jeg i min pinlige ragen-til-mig insisterer på, at det ikke sner ind i mit arbejdsværelse, er det udelukkende, fordi jeg frygter, at for mange lungebetændelser vil forsinke den bog, som I driver jeres boghandler/bibliotekar til vanvid ved at spørge efter. Og (tro det eller ej) grundlæggende har den onde forlægger, den onde boghandler og den onde antikvar - selv den komplet samvittighedsløse bibliotekar, som ikke indkøber flere eksemplarer af Neutzsky-Wulff, end hans budget tillader - det samme problem.

Hver gang en forlægger udgiver en bog, risikerer han et (for os) svimlende beløb. Og hvis han får underskud, kan han ikke sende forfatteren en regning.

Derfor må han også - for at eksistere - sikre sig en substantiel del af overskuddet, når der er et. Forlagsvirksomhed er godt nok spekulation, men i den bedst tænkelige forstand.

Det er et tillidsvotum til en forfatter og en langtidsinvestering. Forlæggeren er hverken forfatterens eller læserens modstander, men hans sammensvorne.

Det er hans opgave at finde et oplag og en pris, der muliggør det mirakel, det er at sælge en bog, der ikke er en kogebog. Til gengæld må han så forvente at kunne sætte sin forfatter i banken, hvilket vil sige, at på det tidspunkt, hvor en ældre bog kan sælges igen, så sidder han på retten til at udgive den på de betingelser, som er stipuleret i normalkontrakten.

Ingen udnytter nogen, for der er ikke noget at udnytte. Hvis forlæggerens første prioritet var at tjene penge, ville han ikke være blevet forlægger, men pølsefabrikant, ganske som forfatteren heller ikke skriver for at leve, men lever for at skrive.

En bog er med andre ord resultatet af et samarbejde mellem forfatter, forlægger, boghandler og læser. Forlæggeren kan godt sige, at han ikke vil risikere sine penge, eller læseren, at han ikke vil betale for bogen.

Men så bliver der ingen bog. Det er den litterære version af historien om den lille røde høne.

Så »Faust« tilhører Borgens Forlag, for at den kan komme til at tilhøre dig, når du og et par tusind andre læsere want it bad enough. Derimod kan jeg glæde dig med, at den endnu sjældnere »Kærlighed« på utallige opfordringer (well, two, actually) is coming to this theatre i en ny udgave layoutet og illustreret af Helena. Jeg håber, jeg hermed har fået sat nogle ting på plads med hensyn til Neutzsky-Wulff, Borgen og andre kapitalister, hvis ideelle stræben og hensyn til deres udplyndrede læsere i så høj grad må vige for deres umættelige profithunger ...

Hilsen Erwin

P.S.

Måske regner man med, at en kendt forfatter helt automatisk også er en velhavende sådan. Dette er ingenlunde tilfældet!

Bibliotekspengene udgør 90% af vores indkomst, og man får ikke bibliotekspenge for en stjålet bog. Jeg kan derfor kun på det allerinderligste opfordre til, at man lægger de bøger tilbage, som man har tilranet sig gennem tiderne, eventuelt med en lille note med 'tak for lån', så de kan komme tilbage i bibliotekets regnskab ...

På forhånd mange tak!

Helena