HAR NIELS DALGAARD RET?

 

Hej!

Jeg er i øjeblikket i gang med at skrive danskopgave(1.G)om DØDEN. Og derfor har jeg været inde på nettet og hente en anmeldelse af bogen, som blev bragt i STANDART, i 1996. Anmeldelsen hedder: »En prædiken for de omvendte« og er skrevet af Niels Dalgaard. I anmeldelsen påpeger Niels Dalgaard at din kritik af fascismen kommer fra en så radikal individualisme at den er 'off scale' i forhold til det traditionelle politiske spektrum, og han siger at du mener at demokratiet er 'skurken', idet det står i vejen for individets muligheder, for at underlægge sig andre individer.

Har han ret? Og har han ret når han siger du ikke er socialist?

M.V.H
Mads Alleslev Larsen

 


 

SVAR

 

En anmeldelse er jo et sammenstød mellem en bog og en læser og derfor lidt af begge dele. Somme tider (meget sjældent) er der en overvægt af bog.

I andre tilfælde er bogen blot et påskud for anmelderen til at bringe sine egne meninger til torvs. I Niels Dalgaards anmeldelser er der næppe plads til andet end Niels Dalgaard, og de siger således kun noget om ham.

Niels er ikke fascist - han er såmænd ikke engang stalinist - han abonnerer blot på den socialistiske maxime, der siger, at mennesket er »et insekt, der skal knuses« (jeg tror, citatet er tillagt Lenin). For mennesker af hans type kan der ikke være for meget undertrykkelse i et samfund, kun for lidt kontrol.

De er i deres hjerte overbevist om, at alle menneskelige problemer kan løses ved lovgivning og bevæbning af ordensmagten. I de fleste tilfælde er der blot tale om mennesker, hvis bureaukratiske magtdrømme skal opveje deres totale fiasko i alle menneskelige forhold.

Det er ikke svært at se, hvordan en filosofi, der (som min) ønsker i videst mulig udstrækning at lægge ansvaret for næsten over på individet, må virke på disse sølle totalitarister. Hvis dette er socialisme, er jeg naturligvis ikke socialist.

Men der findes jo også en socialisme, som er mere anarkistisk i sit udgangspunkt, og som ikke nødvendigvis mener, at et samfund behøver tanks for at lykkes. Blandt disse har jeg at dømme ud fra min fan-mail ikke så få læsere.

I DØDEN bliver kun eet menneske slået ihjel i den antifascistiske modrevolution, og hans morder fortryder bittert sin handling. Selvfølgelig kan anmelderen ikke lide bogen. Bortset fra partifarven er Hjadstrups Danmark Niels Dalgaards idealsamfund ...