OVERSÆTTELSER

 

Kære Erwin,

Uden at svælge i det, vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at Neutzsky-Wulff ikke nåede at blive synonym med Faklen's dogmatiske »relativisme«. En og anden kunne ligefrem få den idé, at fiktionen i ADAM HART OG SJÆLEMASKINEN (s. 159) i dette tilfælde har vist sig som en selvopfyldt profeti!

Nevertheless, her er mit spørgsmål: Min undren går på, hvad pokker der er sket med de mange oversættelser på Martin Brynskov's site?! Selvfølgelig er jeg klar over, at en del af disse er begået af nuværende medlemmer af Faklen's redaktion, og som sådan måske er trukket tilbage … men alligevel.

Da jeg efterhånden har fået etableret en del seriøse kontakter verden over via Internettet, med interesse for den »fantastiske genre« (i breddeste forstand), er det ganske frustrende ikke at kunne præsentere dem for Danmark's mest originale tænker, på et sprog de kan læse. Da jeg ligeledes er blevet opfordret til at kontribuere med forskelligt relevant materiale til flere web-zines, håber jeg hermed, at du kan kaste lys over mulighederne for at gøre disse oversatte tekster tilgængelige igen, så også et breddere internationalt publikum kan få glæde af dem – det har de (teksterne) ærlig talt fortjent.

Med venlig hilsen
Jørgen Mahler Elbang

PS Vi ser frem til den kommende close encounter (hopefully, of the third kind)

 


 

SVAR

 

Kære Jørgen!

Faklen spillede jo på udebane og måtte derfor af nødvendighed være et kompromis, som ingen af de implicerede havde særlig meget lyst til. På den ene side er den gamle forestilling om, at jeg skulle være højreorienteret, eller som man vist plejer at udtrykke det: upolitisk, fordi jeg forholder mig kritisk til venstrefløjen, naturligvis et rygte sat i omløb af dem, jeg kritiserede.

På den anden side ligger jeg meget langt fra dem, der anser det menneskelige driftsliv for at være en borgerlig sammensværgelse (selv om den version, vi finder i ugebladene, naturligvis er det). Jeg interesserer mig heller ikke overvældende meget for faglige konflikter, ikke fordi jeg ikke indser nødvendigheden af stærke fagforeninger, men fordi der er andre ting, jeg gør bedre.

I Faklen var vi nødt til både at levere en vis portion af den type stof og til at tage et vist hensyn til venstrefløjens meget ømme tæer. Eller sagt på en anden måde: Ingen gad i virkeligheden lave Faklen (selv om man utvivlsomt ofte følte sig kildrende heroiske).

Der skulle så erlægges en »gage« i form af »okkult« privatundervisning, som jeg stod for, og det blev med tiden for meget af det gode. Nu er der selvfølgelig en ny og vægtig grund til at lave Faklen, nemlig at vise, at det sagtens kan lade sig gøre at sejle uden ror og vind.

I Vinstrup skulle vi have en chance for at være på hjemmebane, et samlingssted for folk med beslægtede interesser. Vi venter med andre ord lidt med at frelse verden. På utallige (to) opfordringer vil jeg fra nu af bringe alle forhåndenværende engelske Neutzsky-Wulff-oversættelser på min Home Site.

Hilsen Erwin