PRAVITET OG DEKUSSATION

 

Kære Erwin!

Pravitet – forvrængning mellem abstrakt og oplevet rumtid – makes sense to me. Tilsvarende bilder jeg mig ind at forstå, hvorfor dekussationens opdeling af et fænomen i catena, serpens, lectum og domus er udtømmende og elegant som analyse-værktøj.

Men kunne du ikke udbrede dig lidt om, hvordan de to – for mig at se ganske adskilte modeller – hænger sammen? Hvad er bindeleddet, udover det mentale X?

Venlig hilsen
Morten B. Nielsen

 


 

SVAR

 

Jeg forstår din forvirring – fænomenet pravitet er jo i O&M af pædagogiske grunde nedforkortet til »fokalpunkt«, som atter fortolkes i overensstemmelse med renæssancens ceremonielle magi. Naturligvis er enhver oplevelse/måling i en vis forstand et teurgisk ritual, i det sidste er der blot lagt vægt på det sansede objekts åndelige, det vil sige psykodynamiske aspekt.

Virkelighed er grundlæggende rumlighed, og ethvert fænomen en afvigelse fra dens teoretiske geometri, det forhold, hvori entitet, pravitet og fænomen er kædet sammen. Du vil måske nu se sammenhængen mellem dekussationen, hvor fænomenet analyseres, og praviteten i adytum, hvor det reproduceres.

Dette er svære ting og noget af et dilemma for den populære mystagog. Hvis han prøver at sætte eleven ind i den konkrete teknik, risikerer han således, at han løber sur i de mange uvante begreber. Jeg er dog efterhånden nået frem til den erkendelse, at alternativet er værre: at fortælle ham så lidt, at det hele ender i pjat og sværmeri. Der er som bekendt allerede opstået sekter baseret på O&M, hvor folk ter sig som guder og gudinder og uddeler okkulte småkager i Fælledparken, og månen er en grøn ost, hvis man føler det i sit hjerte ...