VAKLEN

 

Kære Hr. Erwin Nutszky-Wulff

Midt i malstrømmen af modstridende påstande om naturen af deres engagemenet i Faklen, er der kommet bevismateriale for en dag, som retteligt burde få al diskussion om det emne til at forstumme. Da de næppe har adgang til denne information i deres jydske residens, skal jeg her bringe den til deres opmærksomhed.

I det sidste nummer af tidsskriftet HUMANIST bragtes nedenstående illustration. Billedet er vel fra journalistens side ment som en vittig kommentar til Faklens erklærede ukristelighed. Til formålet har han benyttet, hvad der for det uopmærksomme øje ligner et fotografi af en ganske typisk Fakkel-sælger, taget en gang i foråret 1999.

Men, den overfladiske lighed til trods, er det naturligvis slet ikke hvad dette billede forestiller. Derimod er der, som enhver burde kunne se, tale om et ungdomsbillede af Dem, hr. Neutszky-Wulff! Der er flere træk, som uundgåeligt leder til denne konklusion.

1: Håret, i den karakteristiske frisure. Hvilke unge mennesker ville anlægge denne frisure i 1999?

2: De lidt dybtliggende øjne, ulmende af intelligens og dunkel lidenskab. De er beslutsomme og faste, men også fjerne som skuede de mod et hemmeligt mål.

3: Skægget. Det er blevet større med årene, som det jo går, men det er dog det samme. Lidt ligesom Johannes Møllehaves, men mindre bamset.

4: Den let ludende holdning, som et dyr på spring eller en mand, koncentreret om voldsomme, indre processer. Bemærk også skjorten: det er varmt i universitetets forhal, hvorfor det kun er naturligt at De har taget strikketrøjen af.

5: De let posede fløjlsbukser.

6: Skoene. Også de er vokset lidt og blevet en anelse mere fodformede med årene, men det er dog genkendeligt de samme.

Alt i alt er der ingen tvivl: Dette billede forestiller Dem! At dømme efter deres alder på billedet, må det være taget i starten af halvfjerdserne, da de frekventerede universitetet. Og dermed beviser det jo virkelig hvad De hele tiden har hævdet: At De er Faklen. I starten af halvfjerdserne var flertallet af Faklens medlemmer jo end ikke født endnu, og da slet ikke politisk engageret! Og her står så de, allerede dengang i kamp mod højredrejningen.

Med venlig hilsen
Peter Westh

PS: På deres »Gamle« hjemmeside var der en masse interessant stof, blandt andet nogle artikler fra bladet Elsebeth. Er der nogen udsigt til at disse ting bliver tilgængelige igen på deres nye site, eller er de for nært associeret til det miljø og de folk, som endte med at blive til Faklen?

Venligst
P.W.

 


 

SVAR

 

Kære Hr. Peter Vås!

Tak for det tilsendte materiale, som jo unægtelig virker overbevisende. Jeg må desværre meddele Dem – med stort D, som Deres børnehavelærerinde sikkert stadig prøver at bibringe Dem – at der er tale om et snedigt falsum.

Genstanden på billedet er således blot en billig efterligning, som nu er blevet udskiftet med originalen. Omvendt i Århus, hvor Landsforeningen af Neutzsky-Wulff-kopier netop har holdt stiftende generalforsamling.

PS: Mig bekendt er de omtalte tekster stadig tilgængelige på nettet. På min egen hjemmeside vil jeg fortsat bestræbe mig for kun at bringe nye tekster.