HVAD ER YNGELPLEJE?

 

Hvad forstår du ved begrebet yngelpleje, far?

David

 


 

SVAR

 

Min kære søn!

Hvad jeg forstår ved yngelpleje, kan næppe interessere nogen. Derimod kan det måske være af interesse, hvad naturen forstår derved.

Som du ved, er hannens første bekymring at afmærke sit territorium, sin verden. Somme tider kaster han sine grænsepæle vidt omkring, han kan endda til tider acceptere ikke- dominerende hanner på sit område.

Derefter går han på jagt efter en hun. Når han har fundet den, han vil have (og jaget dens nuværende han bort) leverer han sit bidrag til artens viderebeståen - det tager ikke så lang tid.

Anderledes forholder det sig med mennesker. Det er således ikke usædvanligt, at en fader taler med sin søn indtil flere gange om året.

Dette forudsætter dog som regel, at han er i slægt med ham. Fædre og sønner er ikke altid i slægt.

Jeg drikker blod og mælk. Min far drak kaffe.

Er vi i slægt, min søn? Er dit brev et udslag af Neutzsky- Wulffsk vid eller en mere profan fornærmelse?

Er du intelligent, kan du flyve over andres hoveder? Kigger du efter yndige piger, og forekommer de dig yndigere i bånd?

Er din faders bøger ekkoer af noget i din hjerne? Jamen hvordan skulle jeg dog kunne vide dette?

Jeg er jo kun en mand. Mange mænd har ikke en mands begrænsninger - men en sådan mand er jeg ikke.

Den plads i hans hjerte, som guden har afsat til en kvinde, kan de let opfylde med et barn eller en kat. Sådanne mænd jager deres fraskilte børn.

Men hvorfor skulle jeg gøre det? Vil min søn ikke komme til mig, hvis han er det?

Ikke fordi han er af mit kød - herregud, jeg har jo ikke noget gods, du kan arve - men fordi han er af min ånd. For ellers er han en fremmed.

En fremmed ville ikke forstå, hvorfor ulven strejfer, på jagt efter sit bytte og sin mage. Hvis du ikke har den forståelse, kan jeg ikke give dig den.

Jeg kan ikke give dig noget. Du er en kæmpes sæd, det er din arvelod, som du deler med din søster og dine tre brødre.

Forarger dette dig? Det vil du ikke være alene om.

Men somme tider er det bedst at være alene. Ege vokser sig bredere end de kønne bøgetræer.

Skulle en af mine dorske sønner virkelig have løftet sin arv? Hvor morsomt.

Hilsen
din far