I predicted it...

 

"I predicted it..." konstaterer du med slet skjult tilfredshed om ødelæggelsen af Woreld Trade Center.

Mener du at drab er en nødvendighed i "afviklingen af statsmagten"? eller måske uundgåeligt? Hvad er din holdning til drab generelt?

Med venlig hilsen

Jens Hollesen

 


 

SVAR

 

Kære Jens Holdningsen!

Problemet er nok, at jeg ikke rigtig ved, hvad en holdning er, eller i det mindste, hvad man kan bruge sådan en til. Er den en følelse?

Nej, det fine ved holdninger er efter sigende, at de er hævet over ethvert følelsesmæssigt engagement. En holdning til drab har med andre ord ikke noget at gøre med ens følelser for de dræbte.

Er det da en forståelse? Nej, som du sikkert har opdaget, er det uundgåelige spørgsmål, når man prøver at udtrykke en forståelse, altid det fornærmede: Hvad er din HOLDNING?

Hermed antydes vist, at et menneske, der er i stand til at mønstre en sådan objektivitet, må formodes at være ganske holdningsløst, med andre ord: Et uhyre. Han gør os i al fald utrolig nervøse i sin totale uberegnelighed.

Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, er det kun godt og vel to hundrede år siden, at stavnsbåndet blev ophævet, og bønder skal ikke have at vide, hvordan tingene ER, men hvad de skal GØRE - i hvert fald hvis man skal tro dem selv. Nej, jeg har ikke brug for nogen HOLDNING til World Trade Center.

Jeg har ikke så stor mistillid til min egen menneskekærlighed, at jeg behøver at få den reinforceret med flag og taler. Og hvad fører denne obligatoriske forargelse i sidste ende til?

Selvretfærdig tæppebombning af Afghanistan? Prøv engang ved lejlighed i stedet INDSIGT. You might like it ...