Lupercalia

 

Kære Erwin - glædelig Lupercalia!

Den gode Ovid giver en interessant skildring af denne dag, som ser ud til at gælde totemistisk omgang - dyrets menneskelige side, som du vist kalder det et sted. Vil du være behjælpelig med at fodre min nysgerrighed med en kommentar?

venit ad expositos (mirum!) lupa feta gemellos: /quis credat pueris non nocuisse feram? /non nocuisse parum est, prodest quoque: quos lupa nutrit, /perdere cognatae sustinuere manus. /(...) Illa loco nomen fecit, locus ipse Lupercis. /(...) nupta, quid expectas ? non tu pollentibus herbis /nec prece nec magico carmine mater eris ; /excipe fecundae patienter verbera dextrae, /(...).

Monte sub Esquilio multis incaeduus annis /Iunonis magnae nomine lucus erat. /huc ubi venerunt, pariter nuptaeque virique, suppliciter posito procubuere genu, /cum subito motae tremuere cacumina silvae /et dea per lucus mira locuta suos :”Italidas matres” inquit ”sacer hircus inito.” /augur erat (...) /ille caprum mactat, iussae sua terga puellae /pellibus exsectis percutienda dabant. /luna resumebat decimo nova cornua motu, /virque pater subito nuptaeque mater erat.

- Ulvinden, går jeg ud fra, repræsenterer den vilde natur som modtager tvillingerne (mennesket), når de sættes ud til drukning - det er let at associere til Adele i RUM. Helligstedet er vel hulen, hvor man så vidt jeg ved ofrede gedebukke (-til ulvinden).

Er der en forbindelse mellem ulvinden og Juno Lucina ? Og skal kvindernes parring (inito) med den "hellige" buk forstås ved piskningen med dens hudremme - Bukken er ligesom Pan/Faunus den lystige, men vilde natur - eller det er måske Pan selv der ofres?? Har Historien med Herakles og Omphale, der går forud, nogen anden relation end at forklare Panpræsternes nøgenhed?

Det er ikke den historiske version jeg søger, men jeg ville være yderst taknemmelig for en lille afklaring til denne blanding af græsk-romersk myte og kult, hvis du kan se tid til det. På forhånd, Tak!

Venlig hilsen Bo

PS: Hils omkring dig!

 


 

SVAR

 

Lupercalias Hieros Logos kommer jo en hel del steder fra og er så "nationaliseret" i historien om Romulus og Remus, der er den sædvanlige "udsættelses-historie", en jernalderforklaring af kobberalderens gudssønner. Oprindelig er der imidlertid tale om en myte fra overgangen mellem guld- og sølvalder.

Man er med andre ord begyndt at blive opmærksom på, at byttets regeneration er seksuel og altså skyldes "Dyrenes Moder" (den semitiske Ashtoreth/Ishtar) som i kobberalderen bliver maskuliniseret til Faunus. Den oprindelige ulvetotemisme bliver i sølvalderen til en pagt med hyrden (om kun at æde et passende "tiende" af flokken, gerne en buk som inkorporerende det generative princip).

Festen henlægges til foråret (vores kalender er lettere forskudt) og knyttes til markens grøde. Kvinderne befrugtes af den guddommelige buk (dengang endnu ikke obstipuit territa turba ved dette sonus, som var alt andet end dubius) hvorefter en mandlig partner vælges til dem ved lodtrækning (guden vælger) så de kan bringe "frugtbarheden" videre.

Den pågældende er ansvarlig for kvinden indtil hun har født, og Lupercalia vender tilbage. I Ovids forargede version skyldes ufrugtbarheden, at dura sorte maritae reddebant uteri pignora rara sui.

Loddet går med andre ord mændene imod, guderne vil ikke, at de skal have børn med andre end dem. Bemærk ordvalget: Det antydes, at kvinderne "sjældent udleverer det gidsel, deres livmoder har taget".

Sæden (børnene) er nu mændenes, som kvinderne har "stjålet". Piskningen går dermed over fra at blive en nødvendig forudsætning for den mystiske forening med guden til at blive en straf eller et overtalelsesmiddel for at få kvinderne til at rykke ud med børnene, som nu gør en socer til en avus - kvinden er uden betydning.

Endelig bliver i den kristne version Lupercalia til Valentine's Day, en mere "civiliseret" parring. Juno Lucina repræsenterer kvindens evne til at føde, som er knyttet til hendes "farlige" natur (Hecate).

Du har ret med hensyn til Herakles. Det er naturligvis lidt mere kompliceret end som så, men kig på RUM kapitel 36 og INDFØRING I RUM kapitel 15!