Realisme i videnskaben

 

Hej Erwin.

Jeg antager, at du i kvantemekanikkens realismedebat (EPR-Bohr) tager københavnerfortolkningens side, men hvorfor egentlig?
Bohms teori om 'skjulte variable' er i overensstemmelse med QM's eksperimentelle data og vel også mere konsistent, i og med at den skaber forbindelsen mellem QM og relativitetsteorien?
Er det det underliggende krav om realisme i videnskaben, der er anstødsstenen, eller er der andre årsager til at forkaste 'nonlokal realisme' til fordel for en komplementær (fragmentarisk?) forklaringsmodel?


Med venlig hilsen

yak

 


 

SVAR

 

Du har fuldstændig ret, skjulte variable løser (altid) problemerne. Hvordan virker en radio? Skjulte variable, my boy, skjulte variable!

Det eneste interessante ved Bohm, many worlds og alt det andet nonsens, er the lengths some people will go to for at bevare den klassiske fysiks verdensbillede. Måske er jorden i virkeligheden flad, og satellitfotos er synsbedrag forårsaget af skjulte variable.

Problemet er, at hvor populære Bohm og Bull (ikke at forglemme) end er on the news-stands, er der ingen "københavner-tolkning" as opposed to en århusianer-tolkning, osv. Der er kun een (jvnf. Peierls i INDFØRING I RUM, første kapitel).

PS: Ever heard of Occam's razor?